Whistleblower på besök när europafackliga i statlig sektor möts

Förbundet är på plats idag när EPSU:s fasta kommitté i sektorn för statlig och europeisk administration, NEA, träffas för att diskutera gemensamma frågor och förslag om hur sektorn kan utvecklas och förbättras både avseende arbetsmiljö, arbetsvillkor och kvalitén på de tjänster som förmedlas.

En viktig fråga handlar förstås om finansieringen. Under flera år har den ekonomiska krisen stått i fokus. I dag kommer vi att fokusera på skatteflykt. Inbjuden att tala är visselblåsaren Antoine Deltour, tidigare anställd hos PWC, källan till det som kallats Luxleaks och vars information ledde till omfattande åtgärder EU-kommissionen för att utreda vad som hänt och hur den form av agressiv skatteplanering som avslöjades går till. Deltar gör också den tidigare kommittémedlemmen – numera EU-parlamentarikern – Justin Turple, som arbetar mycket med frågan.

Vi kommer också att diskutera hur förhandlingar med arbetsgivarna om statligt anställdas rättigheter att få information och rätten att bli konsulterade ska bli bra, samt det gemensamma arbetsprogrammet. Vi kommer förstås också att ta upp frågan om rätten att strejka.