Workers Memorial Day

Idag är det Workers Memorial Day och EPSU-styrelsen inledde sitt styrelsemöte i Bryssel med en tyst minut för alla dem som dött i olycksfall på jobbet och arbetsrelaterade sjukdomar under året.

I dag är det Workers Memorial Day och EPSU styrelsen inledde sitt styrelsemöte i Bryssel med en tyst minut för alla dem som dött i olycksfall på jobbet och arbetsrelaterade sjukdomar under året. Sedan 2013, då Kommissionen stoppade arbetet med ett direktiv om cancerogena ämnen, har 150 000 arbetstagare i Europa dött av cancerrelaterade ämnen i arbetlivet. På EPSU:s hemsida kan du läsa mer om arbetsrelaterade dödsfall och om hur många dödligt farliga ämnen som finns på arbetsplatser i hela Europa.

"Det är allvarligt att så många människor dör på jobbet. När det gäller att stoppa farliga och cancerogena ämnen år det viktigt att EU kommissionen snarast återupptar arbetet med att identifiera och förbjuda sådana ämnen", säger Heike Erkers på plats i Bryssel.