Workshop: Hudfärg spelar roll

I Sverige har det länge saknats både kunskap och verktyg för att kunna arbeta praktiskt mot begränsande normer kring hudfärg. Nu finns verktyget och möjligheten. Dessutom finns ny kunskap om hur det ser ut på arbetsmarknaden som understödjer att arbetet behöver göras, utöver att diskrimineringslagen föreskriver det.

Akademikerförbundet SSR samarbetar med projektet Vidga Normen i praktiken, som drivs av Länsstyrelsen i Stockholm. Tillsammans erbjuder vi förtroendevalda i Stockholms län en unik workshop. Material, en praktisk handbok och fördjupad kunskap om diskrimineringsgrunderna kopplat till hudfärg och diskrimineringslagens krav på arbetet med aktiva åtgärder tillhandahålls på plats.

Den här workshopen riktar sig till dig som är skyddsombud eller förtroendevald för Akademikerförbundet SSR, och som vill lära sig om hur man praktiskt främjar lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet för människor oavsett hudfärg.

Dag och tid

27 september
kl 8.30 - 11.45
Frukost från 8.00

Plats:
Akademikerförbundet SSRs konferenscenter, 10 m nedanför huvudentrén
Mariedalsvägen 4, Stadshagen
Stockholm

Anmäl dig här senast den 19 september. Glöm inte att meddela oss om du har någon allergi.
Vi hoppas verkligen att du har möjlighet att komma!

Frågor?
Vänd er till Jessica Blomström på jessica.blomstrom@akademssr.se

Välkommen!

______________________________________
Vidga Normen i praktiken drivs av Länsstyrelsen i Stockholm och är en prioriterad insats av strukturfonds partnerskapet i regionen. Under perioden 2018–2021 kommer tio arbetsgivare, inom näringsliv, offentlig och ideell sektor att arbeta för att motverka hudfärgsbaserad diskriminering och för att skapa en mer inkluderande och hållbar arbetsmarknad med fokus på synliga minoriteter.

  • Datum och tid: 27 september 2019 kl. 08:30 - 11:45
  • Plats: Akademikerförbundet SSRs konferenscenter, Stadshagen