Ylva Johanssons uppdrag ökar möjligheterna att lyckas

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har fått statsministerns uppdrag att samordna och inrikta regeringens arbete med mottagande och etablering av nyanlända. Ett uppdrag som förbundet välkomnar.

Ylva Johansson får därmed en utvidgad roll i regeringen och har statsminister Stefan Löfvens mandat att skapa en helhetsbild kring de utmaningar samhället står inför med anledning av flyktingsituationen. Övriga statsråd kommer att behålla sina ansvarsområden, men Ylva Johansson kommer att identifiera och samordna politiska initiativ inom samtliga politiska områden som rör etablering och mottagande.

Förbundet välkomnar ministerns nya och utvidgade roll. 

– Vi välkomnar statsministerns förslag att ge arbetsmarknadsminister Ylva Johansson samordningsansvar för hela integrationspolitiken. Våra medlemmar har länge efterlyst mer av samordning och samarbete mellan olika myndigheter och olika verksamheter för att få en bättre integrationsprocess. Det utvidgade uppdraget ökar möjligheterna att lyckas, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Regeringen också inrättat ett nytt kansli: Sekretariatet för samordning och inriktning av Regeringskansliets arbete rörande flyktingsituationen (Sirf). Sirf, kommer att samordna och inrikta regeringens arbete med flyktingkrisen, och leds av Arbetsmarknadsdepartementets statssekreterare Erik Nilsson.