Yrkanden i bransch Trossamfund och Ekumeniska organisationer

Vi har växlat yrkanden med parterna på avtalsområdet Arbetsgivaralliansen bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. Akademikerförbundet SSR företräder parten Akademikerförbunden i förhandlingarna.

Vi har satt ut förhandlingstider fram till början av oktober. Nuvarande avtal löper ut den sista september men förlängs löpande om vi inte blivit klara till dess.