Ytterligare 50 000 till UNHCR

Behovet av ekonomiskt stöd till mat är akut för att hjälpa de växande flyktingströmmarna från Syrien. Därför skänker förbundets Solidaritetsfond ytterligare 50 000 kronor till UNHCR.

Situationen i flyktinglägren i Syrien och i grannländerna Jordanien, Libanon och Turkiet är allvarlig. UNHCR och WFP har varnat i flera månader om att pengarna håller på att ta slut. Förbundets Solidaritetsfond har beslutat om ytterligare 50 000 kronor till UNHCR. Det är i direkt respons på FN:s nödrop om behov av ytterligare hjälpionen i flyktinglägren i Syrien och i grannländerna Jordanien, Libanon och Turkiet är allvarlig. 

– Vi är mycket oroade av det allvarliga läget och det är självklart för oss att försöka bidra på det sätt vi kan. Viljan bland våra medlemmar att hjälpa är stor både i flyktinglägren och här i Sverige där många idag hjälper till vid mottagandet och som stöd till familjer och ensamkommande barn, säger förbundsordförande Heike Erkers.

För ytterligare information om Solidaritetsfonden kontakta maria.ostberg-svanelind@akademssr.se.