Akademikern

Vi tycker

Så här tycker vi

För att öka förståelsen för våra arbetsområden är det viktigt med en offensiv och uthållig opinionsbildning. Det här är några av de viktigaste frågorna som förbundet driver och bevakar.

Som förbund bevakar och belyser Akademikerförbundet SSR frågor som är viktiga för din yrkesroll och din situation. De frågor som vi bevakar och arbetar extra för är:

 • Utvecklingen av enhetliga examenstitlar för beteendevetare under de generella examenstitlarna reglerade i Bolognaprocessen.
   
 • Ökad forskningsanknytning för de beteendevetenskapliga utbildningarna.
   
 • Starkare koppling mellan studier och arbetsliv.
   
 • Tydligare profilering av beteendevetare som en egen profession och mer uppmärksamhet för professionen.
   
 • Bättre kunskap om beteendevetare ute bland arbetsgivarna.
   
 • Vikten av ett etiskt förhållningssätt i allt beteendevetenskapligt arbete och kontinuerlig uppmärksamhet för etiska frågeställningar.