Akademikern

Speciellt för dig som är egenföretagare

Speciellt för dig som är egenföretagare

Akademikerförbundet SSR ordnar särskilda seminarier och träffar för dig som är egenföretagare.

Som medlem får du tillgång till en sammanställning av arvodesnivåer för de vanligaste verksamheterna. Med en sådan sammanställning och med hjälp från våra ombud är det lättare för dig att avgöra vad du bör ta betalt.

Som egenföretagare får du också regelbundet nyhetsbrev. Dessa, liksom arvodesnivåerna, är tillgängliga på hemsidan när du loggat in som medlem. För att du ska kunna få nyhetsbrevet för egenföretagare är det viktigt att förbundet har din korrekta e-postadress. Kontrollera gärna dina medlemsuppgifter på hemsidan efter att du loggat in.

Skydd och service

En mycket fördelaktig försäkringslösning är framtagen just för dig. Liv-, olycksfalls- samt företagsförsäkringen, inklusive patientförsäkring ingår normalt i serviceavgiften, som är avdragsgill. Läs mer under fliken försäkringar samt i broschyren Egenföretagarservice.

Via Akademikerförsäkring, kan du också teckna andra förmånliga försäkringar. Kontakta Akademikerförsäkring på telefon 020-51 10 20 eller via mejl för mer information.

Egenföretagarservice

Om du vill veta mer om förbundets Egenföretagarservice, kontakta ombudsman Katarina Selldahl på telefon 08-617 44 61 eller via mejl. Du kan också kontakta SSR Direkt. Har du frågor om avgifter, registrering eller ändringar, kontakta Medlemsservice.

Som egenföretagarmedlem kan du vara med i en nätverks- och företagarkatalog om du vill. Du lägger in dina uppgifter bredvid "Mina sidor".