Akademikern

Vi tycker

Engagemang för ekonomer

Som akademikerförbund är det en självklarhet att engagera oss i frågor som påverkar våra medlemmars utbildning, profession, ställningar och förutsättningar på arbetsmarknaden.

Här är några av de frågor vi driver specifikt för ekonomer:

 • Ekonomernas utbildning måste i allt högre utsträckning bli forskningsförberedande och ekonomiska mastersutbildningar allt mer etablerade.
   
 • Olika ekonomiämnen borde i större utsträckning vara en självklar del också i andra utbildningar.
   
 • Ämnena offentlig ekonomi och förvaltning ska ha en självklar plats i alla ekonom- och civilekonomprogram och bör finnas på fler lärosäten.
   
 • Arbetsgivare, såväl offentliga som ideella och privata, ska värdera forskarmeriterade ekonomer högre.
   
 • Ekonomer bör kontinuerligt ges möjlighet till vidareutbildning.