Akademikern

Rådets medlemmar

Rådets medlemmar

Lär känna medlemmarna i vårt etiska råd.

Kerstin Wigzell

Före detta generaldirektör för Socialstyrelsen. Ledamot av flera styrelser, bland annat Polismyndighetens etiska råd.

 

 

 

 

Anna Hollander

Professor emerita i socialt arbete med inriktning rättsvetenskap.

 

 

 

 

Elisabeth Svedberg

Socionom med magisterexamen i etik och socialt arbete. Utredare/projektledare på Socialstyrelsen. Tidigare ansvarig för Socialstyrelsens etiska råd samt dess sociala utskott.

 

 

 

Stefan Einhorn

Professor, överläkare, ordförande för Centrum för social hållbarhet, Karolinska Institutet.

 

 

 

 

 

Erik Blennberger

Teologie doktor och professor i etik på Institutet för organisations- och arbetslivsetik, Ersta Sköndal högskola.

 

 

 

 

Åke Strandberg

Socionom. För närvarande IFO-chef i Sundbybergs kommun. Tidigare förvaltningschef, konsult, snickare, samt i FN-tjänst med flyktingar i Pakistan. Engagerad i Föreningen Sveriges Socialchefer och i flera FOU-råd.

 

 

 

Camilla Sköld

Socionom med bakgrund som socialsekreterare, chef och utredare inom socialt arbete. Har suttit två mandatperioder i Sveriges Riksdag och är nu socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.