Akademikern

Rådets medlemmar

Rådets medlemmar

Lär känna medlemmarna i vårt etiska råd.

Åke Strandberg

Socionom. Avdelningschef, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg Norrtälje. Tidigare förvaltningschef, konsult, snickare, samt i FN-tjänst med flyktingar i Pakistan. Engagerad i Föreningen Sveriges Socialchefer och i flera FOU-råd.

 

 

Anna Hollander

Professor emerita i socialt arbete med inriktning rättsvetenskap.

 

 

 

Elisabet Svedberg

Socionom med magisterexamen i etik och socialt arbete. Utredare/projektledare på Socialstyrelsen. Tidigare ansvarig för Socialstyrelsens etiska råd samt dess sociala utskott.

 

 

Stefan Einhorn

Professor, överläkare, ordförande för Centrum för social hållbarhet, Karolinska Institutet.

 

 

 

 

Erik Blennberger

Teologie doktor och professor i etik på Institutet för organisations- och arbetslivsetik, Ersta Sköndal högskola.

 

 

 

 

Dolores Kandelin Mogard 

Tidigare chefsförhandlare och kanslichef för Svensk Chefsförening. Även tidigare förhandlingschef på Fysioterapeuterna. Nu projektledare för UUA – Universellt utformade arbetsplatser.

 

 

 

Håkan Ceder

Ordförande för Allmänna Arvsfonden. Departementsråd i Socialdepartementet med ansvar för äldre- och funktionshinderfrågor och senare hälso- och sjukvård. Chef för Hjälpmedelsinstitutet. Överdirektör i Socialstyrelsen med särskilt ansvar för socialtjänst. Särskild utredare i olika frågor.

 

Katarina Riml

Personalvetare med yrkesbakgrund som bl a HR-chef och HR Business Partner. Nu enhetschef för Attrahera & Rekrytera och Rekryteringschef i Solna stad.Medförfattare till ’Etik i HR-arbetet, Etisk kod för personalvetare.