Akademikern

Folkhälsovetare

Med hälsan i centrum

Intresset för hälsofrågor ökar – och det gör också antalet personer som jobbar inom folkhälsa. Vi är det största fackförbundet för svenska folkhälsovetare.

Allt fler i samhället har börjat intressera sig för hälsa. Samtidigt ökar ojämlikheten i hälsa och behovet av att arbeta förebyggande och hälsofrämjande blir allt större.

Tvärvetenskapligt

Folkhälsovetenskap handlar om att analysera och påverka faktorer som gör avtryck på människors hälsa. Allt i från samhällsstruktur, miljö och arbetsliv till sjukvårdssystem och levnadsvanor har betydelse för befolkningens hälsa och ligger grund för till skillnader i ohälsa mellan män och kvinnor och olika sociala grupper. Folkhälsoområdet är tvärvetenskapligt.

Förutom individens levnadsvanor som exempelvis kost, motion, tobaks- och alkoholvanor, så påverkas hälsoutvecklingen också av andra faktorer. Det kan bland annat gälla den fysiska miljön, sociala faktorer och arbetsmiljön. Nästan alla politiska beslut, exempelvis gällande bostadsbyggande, trafiksäkerhet, barn- och äldreomsorg påverkar folkhälsan.

Inte medlem än? Läs mer om medlemskap här.