Akademikern

Vi tycker

Vi tycker

Akademikerförbundet SSR arbetar med olika frågor av intresse för folkhälsovetare. Förbundet är partipolitiskt obundet men tar ställning i frågor som rör våra medlemmar i deras profession.

Det här tycker Akademikerförbundet SSR:

  • Folkhälsovetare är en egen profession med olika huvudinriktningar.
  • Studenters koppling till arbetslivet ska stärkas.
  • Utbildningsanordnare ska marknadsföra olika folkhälsovetenskapliga utbildningar bättre gentemot arbetsgivare.
  • Arbetsgivare bör få ökad kunskap om värdet av att anställa folkhälsovetare.
  • Offentlig sektor bör i högre utsträckning anställa folkhälsovetare som samordnar och planerar det strategiska folkhälsoarbetet.
  • Antal tillsvidareutbildningar bör öka för ett långsiktigt folkhälsoarbete.