Akademikern

Diskussion angående utbildningen i Umeå

Diskussion angående utbildningen i Umeå

Förbundet har tillsammans med vår Psykoterapeutförening skrivit ett brev till Umeå Universitet och ställt frågor som rör situationen för psykoterapiutbildningen.  Det har vi gjort då många av våra medlemmar känner en oro över utbildningens fortsatta ställning.

Vårt brev till Umeå Universitet har kommit att spridas och delas i sociala medier och några har påstått – eller undrat om förbundet -  är emot yttrandefrihet.  Vi beklagar om brevet har tolkats på det viset. 

Vår avsikt har aldrig varit att ifrågasätta någons rätt att yttra sig.  Vi har dock skäl att ställa frågor till Umeå Universitet om förhållanden som oroar våra medlemmar. 

Med anledning av den uppkomna situationen har vi tagit kontakt med Umeå Universitet för att få ett möte till stånd efter helgerna. Vi hoppas att alla oklarheter kan redas ut vid detta kommande möte.

Heike Erkers, förbundsordförande
Anders Klingström, ordförande i Psykoterapeutföreningen