Akademikern

Utbildning

Med grund i människovård

Vägen till att bli legitimerad psykoterapeut är lång. För att bli legitimerad krävs både basutbildning och påbyggnad.

Utbildningen till legitimerad psykoterapeut är en påbyggnadsutbildning (90 högskolepoäng under en treårsperiod på halvfart) inom de olika legitimationsgrundande inriktningar som finns i Sverige. Utbildningsanordnarna fastställer behörighetskraven. För att bli antagen måste den sökande ha relevant grundutbildning i ett människovårdande yrke, yrkeserfarenhet och en psykoterapeutisk grundutbildning. Att utbilda sig till legitimerad psykoterapeut tar i genomsnitt elva år. 

En legitimerad psykoterapeut har examen från en av Universitetskanslerämbetet godkänd psykoterapeututbildning. För legitimation krävs basutbildning samt påbyggnadsutbildning i psykoterapi. Det finns en mängd psykoterapiinriktningar och utbildningar i Sverige.