Akademikern

Vi tycker

Så här tycker vi

Den stigande psykiska ohälsan är en av vår tids största utmaningar. I Sverige är tillgång till behandling av leg. psykoterapeut kraftigt begränsad. Det beror bland annat på att det saknas både psykoterapeuter och psykoterapeuttjänster. Det beror också på att antalet utbildningsplatser är kraftigt begränsade och att de befintliga psykoterapeuterna har en hög medelålder med höga pensionsavgångar som följd. För flertalet i befolkningen ges inte psykoterapi via den offentliga vården. Det innebär att många som behöver, avstår till följd av höga kostnader. När tillgång till psykoterapi med valfri inriktning erbjuds är det sannolikt att ohälsotal och kostnader sjunker. Jmf Finland och Tyskland.

Akademikerförbundet SSR kräver:

  • Fler Psykoterapeuttjänster i kommuner, landsting och i privat sektor
  • Legitimerad psykoterapeut ska värderas och lönesättas som eget yrke
  • Ökat antal utbildningsplatser jämnt fördelade över olika grundutbildningar
  • Lika lön för lika arbete oavsett akademisk grundutbildning