Akademikern

Vi tycker

Så här tycker vi

Psykoterapeut är ett eget yrke med egna förutsättningar. Akademikerförbundet SSR driver följande krav för att förbättra förutsättningarna för legitimerade psykoterapeuter.

• Psykoterapeututbildningen bör vara sammanhållen och anpassad till den europeiska överenskommelsen för högre utbildning.

• Praktik och handledning inom ramen för utbildningen måste säkerställas för alla behöriga.

• Den så kallade tvåårsregeln om två års yrkeserfarenhet ska behållas.

• Begreppet psykoterapi bör användas för att särskilja psykologer från psykoterapeuter.

• Legitimerad psykoterapeut är ett eget yrke och bör värderas som ett sådant, både i lön och arbetsvillkor.

• Legitimerade psykoterapeuter, oavsett akademisk grundutbildning, ska ha lika lön för lika arbete.

• Arbetsgivare ska erbjuda tid och resurser för erforderlig kompetensutveckling, något som är en förutsättning för psykoterapiyrket.