Akademikern

Personalvetare

Största facket för personalvetare

Personalvetarna är nyckelpersoner inom varje organisation. Vi är det största fackförbundet för personalvetare i Sverige och jobbar för att stärka yrkesroll och villkor för HR-ansvariga.

Akademikerförbundet SSR är det största fackliga yrkesförbundet för personalvetare. Vi jobbar för att förbättra löne- och anställningsvillkor och för att stärka personalvetarna i deras professionella utveckling. Bland annat lyfter vi frågor om utbildning, forskning, kompetens, etik, arbetsmiljö, lön och arbetsvillkor.

Personalvetarna arbetar i alla typer av organisationer – i offentlig förvaltning, privat näringsliv och ideella organisationer. Arbetet kan ha en övergripande strategisk inriktning mot att långsiktigt utveckla organisationens verksamhet. Eller en mer konsultativ och operativ inriktning.

Utvecklingsmöjligheter

Vi erbjuder mötesplatser och möjligheter till kompetensutveckling. Förbundet är djupt engagerat i de rena yrkesfrågorna och erbjuder även personlig service och juridisk rådgivning. Vi lägger stor vikt vid att utveckla personalvetarkompetensen och vid att klargöra yrkesrollen. Vi samarbetar med universitet och högskolor, arbetsgivare, olika yrkesföreningar och lokala nätverk, både på regional nivå och rikstäckande.

Förbundet anordnar lokala träffar och kostnadsfria seminarier kring aktuella yrkesfrågor. Varje år genomför vi den rikstäckande profilkonferensen Mötesplats HR. Vi delar även ut Magnus Söderström-priset, Sveriges främsta HR-utmärkelse, för betydande insatser för HR i Sverige.

Inte medlem än? Läs mer om medlemskap här.