Akademikern

Arbetsmarknad

En arbetsmarknad i balans för erfarna

Personalvetarna arbetar inom samhällets alla sektorer. Idag råder balans på arbetsmarknaden för yrkeserfarna men en konkurrens för nyexaminerade.

Arbetsmarknaden för nyexaminerade och yrkeserfarna personalvetare präglas idag av ett visst överutbud av nyexaminerade, men balans för de yrkeserfarna. På fem års sikt råder ett visst överutbud av nyexaminerade men det kommer vara balans för de yrkeserfarna. Situationen för personalvetare har förbättrats något de senaste åren, men arbetsmarknaden för nyexaminerade personalvetare är fortfarande relativt svår. Det kan dröja tills man får sin första tillsvidareanställning på ett kvalificerat jobb.

Konjunkturkänslig marknad

Det finns markanta skillnader mellan olika delar av Sverige. På fem års sikt ökar troligen rekryteringsbehovet, då många erfarna inom HR-området väntas gå i pension. Samtidigt väntas tillgången på såväl erfarna som nyexaminerade personalvetare vara fortsatt god, därför förväntas arbetsmarknaden för bägge grupperna kännetecknas av balans främst för erfarna personalvetare.

Personalvetares arbetsmarknad är relativt konjunkturkänslig, då många arbetar inom till exempel personalrekrytering, som konsulter eller egenföretagare och det är stora skillnader i arbetslöshet mellan låg- och högkonjunktur.