Akademikern

Nyheter och trender

HR-nyheter och trender

Nu lanserar vi Akademikerförbundet SSR:s nya HR-trendbrev, som du får en gång per månad. Brevet innehåller nyheter, debatt, trender och aktiviteter inom förbundet och inom branschen.

HR är hett. I dagens arbetsliv står människan och vår förmåga i centrum och arbetslivet spelar en allt viktigare roll i våra liv. Exempel på utmaningar är ökande sjuktal och en ökande stress.

HR har en nyckelroll i arbetet med att skapa hälsofrämjande, inkluderande och utvecklande arbetsplatser. Personalvetarna är en stor och viktig grupp inom förbundet och centrala aktörer på arbetsmarknaden.

Med den här tjänsten, HR-nyheter och trender, vill vi ge dig som arbetar med HR-inriktning eller har en bakgrund som personalvetare de viktigaste trendsignalerna inom HR och arbetsliv, såväl som konkreta tips och inspiration.