Akademikern

Utbildning

Att läsa till personalvetare

I början av 1980-talet lanserades de första personalvetarutbildningarna i Sverige. Idag finns programmen vid drygt 20 lärosäten.

Utbildningarna med personalvetenskaplig inriktning finns över hela landet. Man kan läsa ett program eller fristående kurser, som leder fram till en kandidatexamen. Den omfattar tre år, motsvarande 180 högskolepoäng. Programmen heter ofta personalvetenskapligt program, arbetsliv och organisation eller Human Resources. Kandidatexamen kan sedan byggas på med en magister- eller masterexamen.

Beteendevetenskaplig grund

Utbildningsprogrammen med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor har en beteendevetenskaplig grund med ämnen som sociologi, psykologi, socialpsykologi och pedagogik med fokus på arbetsliv och organisationer. Arbetsrätten hör också till de här utbildningarna. Ett annat ämne som ofta ingår är företagsekonomi/personalekonomi med tyngdpunkt på organisation. 

Programmen har många gemensamma drag men varierar vad gäller huvudämne och kombinationer. Det är vanligt att det finns möjlighet till praktik eller andra inslag som är av mer praktisk karaktär. Väljer du att läsa fristående kurser sätter du själv samman en examen. Fundera på vad du är mest intresserad av och undersök sedan var du kan läsa just dessa ämnen.