Akademikern

Vi tycker

Så här tycker vi

Som akademikerförbund är det en självklarhet för oss att engagera oss i frågor som påverkar våra medlemmars utbildning, profession, ställning och förutsättningar på arbetsmarknaden. Det här är våra kärnfrågor för personalvetare.

Här är några av de frågor vi driver och bevakar specifikt för personalvetare:

  • Personalvetare ska få en enhetlig examenstitel och tydligare yrkestitlar.
  • Personalvetare ska ha en akademisk examen där arbetsrätt, personalekonomi och ett beteendevetenskapligt ämne ingår.
  • Statliga forskningsresurser för personal- och arbetslivsforskning behöver höjas och öronmärkas.
  • Personalvetare och deras HR-kompetens ska tas tillvara i planering, genomförande och uppföljning av övergripande strategisk verksamhetsutveckling.
  • Ett etiskt förhållningssätt är viktigt i allt personalarbete. Etiska frågeställningar behöver kontinuerligt uppmärksammas.
  • Personalfunktionens chefer ska ingå i ledningsgruppen.