Akademikern

Samhällsvetare

Ledande bland samhällsvetare

Som samhällsvetare har du en strategisk roll på din arbetsplats. Du har nära till beslutsfattarna och har ofta goda möjligheter att påverka verksamheten.

Samhällsvetare är utbildade att söka, bedöma, utarbeta förslag och analysera information till beslutsunderlag i politiken, offentlig förvaltning och näringslivet. Som yrkesgrupp trivs samhällsvetare ofta väldigt bra på sin arbetsplats och känner sig både lyssnade på och respekterade i sin profession. 

Bredd av yrken

Gemensamt för samhällsvetare är de metodkunskaper, den breda bakgrundskunskap och det administrativa kunnande som de tar med sig i arbetslivet. Samhällsvetare arbetar inom en bred flora av yrken, till exempel som utredare, handläggare, analytiker, statistiker, politisk sekreterare, samhällsplanerare, pressekreterare, politiskt sakkunnig, nämndsekreterare, omvärldsbevakare, organisationsutvecklare, kommunikatör, informatör, PR-konsult med mera. Allt fler blir också chefer. 

Akademikerförbundet SSR är det ledande samhällsvetarförbundet – det självklara förbundet för dig som har en samhällsvetenskaplig utbildning. Vi kan samhällsvetares kompetens och arbetsmarknad och erbjuder dig specialiserad rådgivning om anställningsvillkor, lön och karriär.

Inte medlem än? Läs mer om medlemskap här.