Akademikern

Arbetsmarknad

Konjunkturkänslig marknad med hög konkurrens

Det är idag konkurrens om lediga samhällsvetarjobb. Arbetsmarknaden sträcker sig över alla sektorer och branscher, och efterfrågan varierar för olika områden.

Pensionsavgångarna bland samhällsvetarna kommer att vara omfattande, samtidigt som tillskottet av studenter i samhällsvetenskapliga ämnen är fortsatt stort. Det är god tillgång på nyexaminerade samhällsvetare på arbetsmarknaden idag. När det gäller erfarna samhällsvetare så råder det balans på arbetsmarknaden.

Samhällsvetares arbetsmarknad är konjunkturkänslig eftersom den offentliga sektorn, där ungefär hälften av samhällsvetarna arbetar, är beroende av en stabil samhällsekonomi. Inom den privata sektorn varierar arbetsmarknaden ännu mer beroende på det ekonomiska läget, eftersom arbetsmarknaden för samhällsvetarna tenderar att påverkas tidigt i sämre tider.