Akademikern

Etik

Etik för samhällsvetare

Att diskutera etiska frågor på jobbet är viktigt för att kunna göra kloka och väl övervägda val i arbetslivet. Vi har tagit fram Sveriges första etiska kod för samhällsvetare.

Ambitionen med den etiska koden är att stärka identiteten för gruppen samhällsvetare, att den kan hjälpa dig förstå din roll och din kunskap i arbetslivet, samt att den kan bidra till att utveckla det etiska samtalet bland samhällsvetare i det vardagliga arbetet. med de dilemman och problem som samhällsvetare där möter och där ett ökat etiskt kunnande kan hjälpa till att göra kloka val.

"Etik för samhällsvetare" finns som e-bok, pocketbok och i en kortare broschyrversion. För dig som har en läsplatta eller en smartphone går det att läsa "Etik för samhällsvetare" även där.

Så här gör du

Boken finns tillgänglig i ett format som heter epub. Den är optimerad för applikationen iBooks som finns för iPhone och iPad. E-boken går också att läsa ibland annat Bluefire och andra läsare. iBooks är en gratis-applikation från Apple där man kan ladda ner, köpa och läsa böcker som sparas i en virtuell bokhylla.

Gör så här på iPhone och iPad:

1 Gå till AppStore och installera iBooks om du inte redan har den appen.

2. Klicka på och spara filen ”Etik för samhällsvetare.epub” 

3. Välj ”Öppna den i iBooks” (eller annan läsare du har).

4. Gå in i iBooks och läs boken där!

”Etik för samhällsvetare” är den första etiska koden för samhällsvetare i Sverige. Den är en klargörande genomgång av identitets- och rollfrågor för samhällsvetare liksom av grundfrågor inom etiken.