Akademikern

Utbildning

Att utbilda sig till samhällsvetare

Fristående kurser eller ett program? Vägarna till en samhällsvetarexamen är många.

Samhällsvetare är du om din utbildning huvudsakligen består av samhällsvetenskapliga ämnen, oavsett om du läst fristående kurser eller ett program. Samhällsvetenskapliga utbildningar hittar du vid de allra flesta universitet och högskolor. Du kan välja att läsa ett program eller fristående kurser, som leder fram till en kandidatexamen (180 högskolepoäng, motsvarande ungefär tre år).

Magister och master

Kandidatexamen kan sedan byggas på med en magister- eller masterexamen. Samhällsvetare kan till exempel studera nationalekonomi, sociologi, statistik, statsvetenskap, kultur- och samhällsgeografi, ekonomisk historia, freds- och konfliktforskning, socialantropologi, genusvetenskap eller kriminologi. Många högskolor och universitet har egna samhällsvetenskapliga utbildningar med inriktning mot särskilda ämnen.