Akademikern

Vi tycker

Så här tycker vi

Som akademikerförbund är det en självklarhet att engagera oss i frågor som påverkar våra medlemmars utbildning, profession, ställning och förutsättningar på arbetsmarknaden. Här är några av de frågor vi driver specifikt för samhällsvetare.

Akademikerförbundet SSR driver följande frågor för samhällsvetare:

 • Samhällsvetare är den som har minst tre års akademisk utbildning med huvudämne och tyngdpunkt i det samhällsvetenskapliga ämnesområdet.
   
 • Arbetsgivare borde värdera såväl masters- som forskarmeriterade samhällsvetare högre och anställa fler.
   
 • Samhällsvetarnas höga internationaliseringsgrad bör synliggöras som en tillgång i yrkeslivet.
   
 • Samhällsvetarnas förmåga att förstå och analysera komplexa samhälleliga fenomen måste användas i större utsträckning inom alla samhällssektorer.
   
 • Sveriges stora välfärdssektor borde också avspeglas i en stor andel samhällsvetare för att organisera den.
   
 • Samhällsvetare i politiskt styrd verksamhet måste få större möjlighet att värna professionsetiken gentemot politiska önskemål.