Akademikern

Socionom

Med fokus på helheten

Som socionom möter du ofta människor som befinner sig i svåra situationer i livet. I ditt jobb tar du hänsyn till personers hela livssituation för att se helheten.

Socionomen har kunskaper om hur både människan, dess omgivande miljöer och samhället fungerar. Som socionom kan du bland annat arbeta som socialsekreterare, chef eller som biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg, kurator på skola eller som kurator inom hälso- och sjukvården. Många socionomer arbetar också med förebyggande socialt arbete, bland annat kring alkohol och narkotika i samarbete med polis, myndigheter och andra organisationer.

Akademikerförbundet SSR är det största fackförbundet för dig som arbetar med kvalificerat socialt arbete. Förbundet driver bland annat frågor om utbildning, forskning, etik, lön och arbetsvillkor.

Inte medlem än? Läs mer om medlemskap här.