Akademikern

Arbetsmarknad

Stor efterfrågan på socionomer

Arbetsmarknaden ropar efter socionomer. Efterfrågan är idag stor inom alla sektorer.

Akademikerförbundet SSR arbetar för bättre arbetsvillkor, alternativa karriärvägar och högre lönenivåer för socionomer oavsett om de arbetar inom kommun och landsting, för staten eller privat.

Kommun- och  landstingssektor

Inom kommun- och landstingssektorn arbetar socionomer bland annat som socialsekreterare, biståndshandläggare, skolkurator, kurator vid skolor och inom hälso- och sjukvården, behandlingsassistent eller fältsekreterare. De kan också arbeta inom missbruksvård, den psykiatriska barn- och ungdomsvården och på familjerådgivningsbyråer.

Statlig sektor

Inom den statliga sektorn arbetar socionomer främst inom Kriminalvården, Statens Institutionsstyrelse, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg. Vanliga tjänster är behandlingsassistent, frivårdsinspektör, handläggare, utredare, arbetsförmedlare och inspektör.

Privat sektor

Allt fler socionomer, socialt omsorgsutbildade och beteendevetare anställs inom privat sektor. Vanliga jobb i den privata sektorn är inom vård och omsorg, företagshälsovård, kyrkan, frivilligsektorn, ideella organisationer och som egen företagare. Många arbetar som diakoner, terapeuter, kuratorer, behandlingsassistenter, chefer eller konsulter. Arbetsuppgifterna kan vara inriktade på utredning, behandling, service eller planering i vidare bemärkelse.