UUA nyheter

heike-lars.jpg

"Vi behöver stärka upphandlingen"

Höga, felaktigt ställda krav i upphandling kan hindra inkludering, enligt Sodexo. Men både fack och arbetsgivare kan bidra till en förändring, enligt Akademikerförbundet SSR och Sveriges kom... Läs mer

_MG_5641.jpg

Höga krav i upphandling hindrar inkludering

Höga kvalitetskrav i upphandlingar är inte enbart av godo. De kan även stå i vägen för ungas och utrikesföddas väg in på arbetsmarknaden. –  Vi stoppas av krav på utbildning och erfare... Läs mer

20190109_0212_sma_webb.jpg

Minskad arbetsbörda med UUA

Humana ville förändra och förbättra sitt systematiska kvalitetsarbete. UUA:s utbildningar gav rätt verktyg för det, enligt kvalitetschef Kirsi Kirpislidis. –  Vi vill bygga ett system ... Läs mer

Namnlöst-1.jpg

Delaktighet gav färre arbetsskador på Ragn-Sells

Ragn-Sells interna ”kulturarbete” med ledarskapsfokus har gett resultat. Arbetsolyckorna har minskat och medarbetarna trivs bättre. Läs mer

7610275-3d-graph-with-growth-arrow (1).jpg

Inkluderande arbetsliv – framtidssäkra er organisation. 16 nov 2021 kl 9-15

Tisdag 16 november arrangerar UUA - Universell Utformning av arbetsplatser höstens viktigaste konferens för alla som arbetar för ett universellt arbetsliv, där mångfald och inkludering är en... Läs mer

lotta går.jpg

"Jag ställde frågor på ett annat sätt"

På it-företaget Left is Right har de flesta anställda en neuropsykiatrisk diagnos. En av dem är konsultchefen Lotta Rizzo, som berättar om en arbetsplats många kan lära av. Läs mer

ldellve2.png

Forskning: Nära och tjänande ledarskap gynnar alla

Som chef ska man inte bara leda, utan även tjäna sina medarbetare. Det nära ledarskapet i ett klimat av tillit och lärande är bäst för alla, enligt Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap ... Läs mer

Möjligheter i en ny tid

Tisdag 17 november hölls den andra upplagan av den årliga konferensen om Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA. Teman för den digitala konferensen var ”Post corona - möjlighe... Läs mer

Farzad-Golchin-scaled-e1608211685852.jpg

”Insikten att mångfald är bra måste landa”

Det finns ett glapp mellan nyanländ arbetskraft och svenska arbetsgivare. Det ska rekryteringsföretaget Novare Potential överbrygga. –  Mångfald lönar sig på flera sätt, det gäller att... Läs mer

Höga krav på förnyelseförmåga kräver mångfald i framtidens arbetsliv (Film Partidialog 3)

Här finns möjlighet att se hela partidialog 3 i sin helhet.  För att minska arbetslösheten och öka konkurrenskraften i svenska företag behöver Sveriges arbetsliv bli bättre på a... Läs mer

Namnlöst-1.jpg

Så skapar SEBx team av 15 nationaliteter

Flexibla röda dagar samt ”fika and tell”. Det är några exempel på hur SEBx skapar gruppkänsla för alla medarbetare. Yana Kachur, nybliven programmerare, uppskattar den nyfikna och välkomnand... Läs mer

Hur kan vi utveckla framtidens arbetsliv på ett inkluderande och tillväxtskapande sätt? (Film Partidialog 2)

Här finns möjlighet att se partidialog 2 i sin helhet.  För att minska arbetslösheten och öka konkurrenskraften i svenska företag behöver Sveriges arbetsliv bli bättre på att ta till... Läs mer

Namnlös.jpg

Pandemin ökar behovet av insatser för universell utformning i arbetslivet (Partidialog 1)

Den första i en serie partidialoger om framtidens arbetsliv arrangerat av Universell Utformning av Arbetsplatser mötte stort intresse. Vid premiären deltog tre av riksdagspartierna i sa... Läs mer

Unknown.jpeg

Forskning: "Ekonomiskt vansinne med billighetsprodukter"

Att utforma arbetsplatser universellt från början gynnar alla. Kopplingen mellan god ergonomi, kvalitet och produktivitet har Jörgen Eklund, professor i ergonomi på KTH, kartlagt i ett 40-ta... Läs mer

UUA Webbinarium: Partidialog 1 – Om framtidens arbetsliv

Universell Utformning av Arbetsplatser har gjort en webbsänd partidialog om det framtida arbetslivet. I inspelningen möts företrädare för riksdagspartierna vid tre olika tillfällen. Des... Läs mer

42798518-concentrated-young-man-working-night-at-home-office-with.jpg

Skapa balans i arbetslivet

Nytt år, nya rutiner? Nja. Även om ett nytt år för många kan innebära en nystart, är det mycket från 2020 som vi tar med oss in i 2021. I en tid då många fortsätter arbeta hemifrån, är det v... Läs mer

Skärmavbild 2020-11-18 kl. 12.05.40.png

Se konferensen om arbetsplatsers nya möjligheter

Universell Utformning av Arbetsplatser arrangerade en digital konferens ”Möjligheter i en ny tid”. Nu kan du också se den! Läs mer

Namnlöst-1.jpg

Corona och distansarbete -  himmel eller helvete?

En del kraschar totalt, medan andra blommar ut. Distansarbetet påverkar medarbetare helt olika. Personalchefer och ledare behöver tänka till innan allt det ”vanliga” återupprättas efter pand... Läs mer

Hanna Broberg på  UUA-konferens 28 jan 2020.JPG

Konsten att arbeta och leda olika

Komplexa uppdrag i ett föränderligt arbetsliv kräver ledare som vågar utmana sig själva och sin organisation.  Läs mer

Sodexo personal.png

”Våra medarbetare speglar mångfalden i samhället”

Den 5 november berättar Karin Vierma, Operations Director för Sodexo, om bolagets framgångsrika mångfaldsarbete på UUA-projektens årliga konferens. Läs mer

Markus Furuberg talar på Kick-Off för UUA.jpg

Milstolpe för statsning på Universell Utformning av Arbetsplatser

Den 28 maj hade projektet Lärandeforum UUA (Universell Utformning av Arbetsplatser) kickoff i Stockholm.  Läs mer

Gör verklighet av visionerna

Varberg kommun hade redan alla policys och goda principer. I alla fall på pappret. Men att utbilda personalen i UUA, Universell utformning av arbetsplatser, blev startskottet för att göra ve... Läs mer

blogg uua.jpg

Med målet att förändra arbetslivet

Universell utformning av arbetsplatser är ett perspektivskifte. Ett sätt att se på arbetslivet och att samtidigt radikalt förändra det. Ingen lätt match, men en viktig byggsten i arbetet för... Läs mer

Skärmavbild 2018-04-19 kl. 10.08.23.png

Inkluderande arbetsplatser i nytt projekt

Ett hållbart arbetsliv kräver att vi tillvaratar människors olikheter. Arbetslivet måste utformas, planeras och organiseras för att alla ska inkluderas från start. Det ska ett nytt projekt s... Läs mer