UUA nyheter

IMG_2142.jpg

Vad krävs för att skapa framtidens inkluderande arbetsplats?

Vad krävs för att skapa framtidens inkluderande arbetsplats? Det ska en ny rapport från föreningen UUA svara på. – Rapporten ska göra det lätt att göra rätt, säger Markus Furuberg, ordför... Läs mer

Cover Image 2.png

Forskning: Låt konkreta situationer visa vägen

Konkreta situationer kan visa vad som hindrar delaktighet på arbetsplatsen. Dessa hinder behöver jobbas bort och UUA har verktygen som krävs, enligt Per-Olof Hedvall, forskare vid Lunds univ... Läs mer

pexels-tim-hartelt-4808424.jpg

Forskning: Bejaka olikheter – då trivs alla bättre

Individanpassa ledarskapet, då blir arbetsmiljön mer inkluderande för alla. Delfin-modellen är ett sätt att nå dit, enligt Stefan Tengblad, professor i HRM (Human Resource Management) vid Gö... Läs mer

Åsa WN_bild.jpg

Forskning: Så blir design en förändrande kraft

Design kan användas strategiskt för att skapa inkluderande miljöer, även inom arbetslivet. Åsa Wikberg Nilsson, docent i design vid Luleå Tekniska Universitet, berättar om metoderna som fung... Läs mer

priscilla-du-preez-K8XYGbw4Ahg-unsplash.jpg

Forskning: Kunskap om psykisk sjukdom kan gynna alla

Chefer behöver mer utbildning om vanlig psykisk sjukdom, visar ny forskning från Göteborgs universitet. Utbildning spelar nämligen roll för åtgärderna. ”Kunskapen kan i sin tur gynna alla på... Läs mer

Karin 1.jpg

Forskning: Så kommer allas kompetens till sin rätt

Tid för reflektion, relationell klokskap och ett lyssnande ledarskap. Det är några förutsättningar för att en arbetsplats ska kunna bli inkluderande, enligt Karin Berglund, professor i föret... Läs mer

JojannekevdToorn_EvR_0489.jpeg

Professor i hbtq: Ny metod för inkludering

Hbtq-personers arbetsmiljö är sämre än andras, visar forskning. För att komma åt problemet har Jojanneke van der Toorn, professor i hbtq-frågor i Nederländerna, tillsammans med kolleger utve... Läs mer

Haga Nygatan - helbild  (1).jpeg

Lyfter affärsnyttan med inkludering

Urban Björn, fd chef på Swedbank, vill att fler arbetsgivare ska få upp ögonen för fördelarna med inkludering. Mer affärsnytta, bättre arbetsmiljö och kompetensutveckling, är hans främsta ar... Läs mer

heike-lars.jpg

"Vi behöver stärka upphandlingen"

Höga, felaktigt ställda krav i upphandling kan hindra inkludering, enligt Sodexo. Men både fack och arbetsgivare kan bidra till en förändring, enligt Akademikerförbundet SSR och Sveriges kom... Läs mer

_MG_5641.jpg

Höga krav i upphandling hindrar inkludering

Höga kvalitetskrav i upphandlingar är inte enbart av godo. De kan även stå i vägen för ungas och utrikesföddas väg in på arbetsmarknaden. –  Vi stoppas av krav på utbildning och erfare... Läs mer

20190109_0212_sma_webb.jpg

Minskad arbetsbörda med UUA

Humana ville förändra och förbättra sitt systematiska kvalitetsarbete. UUA:s utbildningar gav rätt verktyg för det, enligt kvalitetschef Kirsi Kirpislidis. –  Vi vill bygga ett system ... Läs mer

Namnlöst-1.jpg

Delaktighet gav färre arbetsskador på Ragn-Sells

Ragn-Sells interna ”kulturarbete” med ledarskapsfokus har gett resultat. Arbetsolyckorna har minskat och medarbetarna trivs bättre. Läs mer

uua-genre-7_konf_0.jpeg

Inkluderande arbetsliv – framtidssäkra er organisation. 16 nov 2021 kl 9-15

Tisdag 16 november arrangerar UUA - Universell Utformning av arbetsplatser höstens viktigaste konferens för alla som arbetar för ett universellt arbetsliv, där mångfald och inkludering är en... Läs mer

lotta går.jpg

"Jag ställde frågor på ett annat sätt"

På it-företaget Left is Right har de flesta anställda en neuropsykiatrisk diagnos. En av dem är konsultchefen Lotta Rizzo, som berättar om en arbetsplats många kan lära av. Läs mer

ldellve2.png

Forskning: Nära och tjänande ledarskap gynnar alla

Som chef ska man inte bara leda, utan även tjäna sina medarbetare. Det nära ledarskapet i ett klimat av tillit och lärande är bäst för alla, enligt Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap ... Läs mer

Möjligheter i en ny tid

Tisdag 17 november hölls den andra upplagan av den årliga konferensen om Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA. Teman för den digitala konferensen var ”Post corona - möjlighe... Läs mer

Farzad-Golchin-scaled-e1608211685852.jpg

”Insikten att mångfald är bra måste landa”

Det finns ett glapp mellan nyanländ arbetskraft och svenska arbetsgivare. Det ska rekryteringsföretaget Novare Potential överbrygga. –  Mångfald lönar sig på flera sätt, det gäller att... Läs mer

Höga krav på förnyelseförmåga kräver mångfald i framtidens arbetsliv (Film Partidialog 3)

Här finns möjlighet att se hela partidialog 3 i sin helhet.  För att minska arbetslösheten och öka konkurrenskraften i svenska företag behöver Sveriges arbetsliv bli bättre på a... Läs mer

Namnlöst-1.jpg

Så skapar SEBx team av 15 nationaliteter

Flexibla röda dagar samt ”fika and tell”. Det är några exempel på hur SEBx skapar gruppkänsla för alla medarbetare. Yana Kachur, nybliven programmerare, uppskattar den nyfikna och välkomnand... Läs mer

Hur kan vi utveckla framtidens arbetsliv på ett inkluderande och tillväxtskapande sätt? (Film Partidialog 2)

Här finns möjlighet att se partidialog 2 i sin helhet.  För att minska arbetslösheten och öka konkurrenskraften i svenska företag behöver Sveriges arbetsliv bli bättre på att ta till... Läs mer

Namnlös.jpg

Pandemin ökar behovet av insatser för universell utformning i arbetslivet (Partidialog 1)

Den första i en serie partidialoger om framtidens arbetsliv arrangerat av Universell Utformning av Arbetsplatser mötte stort intresse. Vid premiären deltog tre av riksdagspartierna i sa... Läs mer

Unknown.jpeg

Forskning: "Ekonomiskt vansinne med billighetsprodukter"

Att utforma arbetsplatser universellt från början gynnar alla. Kopplingen mellan god ergonomi, kvalitet och produktivitet har Jörgen Eklund, professor i ergonomi på KTH, kartlagt i ett 40-ta... Läs mer

UUA Webbinarium: Partidialog 1 – Om framtidens arbetsliv

Universell Utformning av Arbetsplatser har gjort en webbsänd partidialog om det framtida arbetslivet. I inspelningen möts företrädare för riksdagspartierna vid tre olika tillfällen. Des... Läs mer

42798518-concentrated-young-man-working-night-at-home-office-with.jpg

Skapa balans i arbetslivet

Nytt år, nya rutiner? Nja. Även om ett nytt år för många kan innebära en nystart, är det mycket från 2020 som vi tar med oss in i 2021. I en tid då många fortsätter arbeta hemifrån, är det v... Läs mer

Skärmavbild 2020-11-18 kl. 12.05.40.png

Se konferensen om arbetsplatsers nya möjligheter

Universell Utformning av Arbetsplatser arrangerade en digital konferens ”Möjligheter i en ny tid”. Nu kan du också se den! Läs mer

Namnlöst-1.jpg

Corona och distansarbete -  himmel eller helvete?

En del kraschar totalt, medan andra blommar ut. Distansarbetet påverkar medarbetare helt olika. Personalchefer och ledare behöver tänka till innan allt det ”vanliga” återupprättas efter pand... Läs mer