Avtal 2020

Under 2020 förnyades och förbättrades många av våra olika kollektivavtal.
Här har vi samlat nyheter från Avtalsrörelsen 2020. 

Nyheter i avtalet mellan KFO/Fremia HVO, Hälsa Vård och Omsorg och Akademikerförbunden

Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund och har tillsammans med Sveriges arbetsterapeuterna förhandlat fram nya villkor i det tillsvidarekollektivavtal för Akademikerförbundens räkning. Från 1 januari 2021 blir Fremia kollektivavtalspart för arbetsgivaresräkning. Läs mer här.

Fastigo-I

Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023. Läs mer här.

Nytt avtal mellan IDEA/KFO/Fremia och Akademikerförbunden – Fremia Tjänstemän ideella organisationer

Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund och har tillsammans med Akavia och Naturvetarna förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundens räkning. Läs mer här.

Nytt avtal mellan Arbetsgivaralliansen bransch Upplevelse & Kultur och Akademikerförbunden

Naturvetarna är kontaktförbund och har tillsammans med Akavia förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundens räkning. Läs mer här.

Nytt avtal 2020 mellan KFO Tjänsteföretag och Akademikerförbunden

Tisdagen den 22 december 2020 tecknade KFO tjänsteföretag och Akademikerförbunden nytt kollektivavtal. Läs mer här.

Nytt avtal 2020 mellan KFO Folkrörelseorganisationer och Akademikerförbunden

Tisdagen den 22 december 2020 tecknade KFO Folkrörelseorganisationer och Akademikerförbunden nytt kollektivavtal. Läs mer här.

Nytt avtal mellan Arbetsgivaralliansen bransch Idrott och Akademikerförbunden

Akavia är kontaktförbund och har tillsammans med Akademikerförbundet SSR förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundens räkning. Läs mer här.

Nytt avtal mellan Arbetsgivaralliansen bransch Ideella och Idéburna organisationer och Akademikerförbunden

Akavia är kontaktförbund och har tillsammans med Akademikerförbundet SSR förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundens räkning. Läs mer här.

Nytt avtal mellan KFO Samhall och Akademikerförbunden

Akademikerförbunden har den 21 december 2020 träffat ett nytt avtal för 29 månader för tiden 1 november 2020 - 30 april 2023. Läs mer här.

Nytt avtal mellan Akademikerförbunden och Svensk Handel (avtal Systembolaget)

Ett nytt kollektivavtal har idag 20201217 tecknats inom Svensk Handel, Systembolaget. Avtalet sträcker sig över 29 månader och löper från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023. Värdet på avtalet är 5,4 procent. Läs mer här.

Nytt avtal mellan Akademikerförbunden och Medieföretagen (Public Serviceföretag)

Akademikerförbunden har den 15 december 2020 träffat ett nytt avtal för akademiker vid Public Serviceföretag med Medieföretagen. Läs mer här.

Ett nytt kollektivavtal har per 20201218 tecknats för Kompetensföretagen

Avtalet sträcker sig över 29 månader och löper från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023. Läs mer här.

Nytt avtal mellan Akademikerförbunden och Svensk Scenkonst (Orkesteravtalet)

Akademikerförbunden har den 15 december 2020 träffat ett nytt avtal för tjänstemän vid Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser samt Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella föreningar m.fl. med Svensk Scenkonst. Avtalet följer märket på 5,4 procent och löper på 29 månader från 1 november 2020 till och med 31 mars 2023, med löneökningar 1 november 2020 och 1 april 2022. Läs mer här.

Nytt avtal mellan Almega Tjänsteföretagen Revision- och konsultföretagen och Akademikerförbunden

Ett nytt kollektivavtal har ingåtts mellan Almega Tjänsteföretagen Revision- och konsultföretagen och Akademikerförbunden. Avtalet löper under tre år men med ett löneavtal för 29 månader med ett värde om 5,4 procent. Avtalsperioden är den 1 januari 2021 - den 31 december 2023. Läs mer här.

Nytt avtal mellan Akademikerförbunden och Svensk Handel

Ett nytt kollektivavtal har idag 20201214 tecknats inom Svensk Handel, Tjänstemannaavtalet. Avtalet sträcker sig över 29 månader och löper från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023. Värdet på avtalet är 5,4 procent. Läs mer här.

Nytt avtal mellan Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen och Akademikerförbunden

Akademikerförbunden har den 9 december 2020 undertecknat ett nytt avtal för avtalsområde Almega Tjänsteföretagen Medieföretagen. Avtalet följer märket på 5,4 procent och löper på 29 månader från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023, med löneökningar den 1 december 2020 och den 1 maj 2022. Läs mer här.

Nytt avtal mellan Arbetsgivaralliansen bransch Vård och omsorg och Akademikerförbunden

Akademikerförbunden har den 7 december 2020 träffat ett nytt treårigt avtal för tiden 1 maj 2020 - 30 april 2023. Avtalet följer märket på 5,4 procent. Lönevision ska ske vid 2 tillfällen. Se länk.

Resultat av avtalsförhandlingarna inom staten 2020

Läs det senaste från Saco-S här.

Nya avtal tecknade med Arbetsgivaralliansen bransch Utbildning/Folkbildning avseende avtalen för Skola/Utbildning och Folkhögskola

Akademikerförbunden har träffat nya kollektivavtal om löner och allmänna villkor avseende de två avtalen Skola/Utbildning och Folkhögskola. Avtalen gäller från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023. Läs mer här.

Basbeloppen år 2021

Nu är basbeloppen för år 2021 klara. Basbeloppen påverkar bland annat nivåerna för sjukpenning, föräldrapenning och allmän pension samt kollektivavtalad  pension. Förenklat uttryckt följer prisbasbeloppen inflationen och inkomstbasbeloppet löneutvecklingen. Läs mer här.

Nytt avtal mellan Svenska kyrkan och Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknad

Akademikerförbundet SSR med förtecknade förbund har den 04 december 2020 träffat ett nytt avtal för tiden 1 november 2020 - 30 mars 2023 med retroaktivitet från 1 november 2020. Avtalet följer märket på 5,4 procent. Lönevision ska ske vid två tillfällen per den 1 april 2021 med ett lägsta löneutrymme om 3,5 %, löneökningen ska vara retroaktivt från 1 november 2020. Nästa revision blir den 1 april 2022 med en lägsta löneutrymme om 1,9%. Utöver revisionstillfällen utbetalas ett engångsbelopp till samtliga medarbetare om 1500 SEK i samband med decemberlönen 2020. Läs mer här.

Nytt kollektivavtal klart för Akademikerförbundet SSR:s medlemmar i statlig sektor

Striden om arbetstiderna är över. Det blev en facklig seger i frågan – där arbetsgivarna stoppades från sina krav på att ensidigt kunna förändra arbetstiderna för statligt anställda. Det kravet har Akademikerförbundet SSR kritiserat hårt.

Utöver det innehåller avtalet bland flera andra saker en utökning av omställningsavtalet för anställda i statlig sektor och ett påbörjat arbete med att se över pensionsavtalet för att anpassa det till ett längre arbetsliv.

Mer om avtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, där vi ingår, finns att läsa här och i tidningen Akademikern. Avtalen finns här.

Nytt avtal mellan Arbetsgivaralliansen bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer och Akademikerförbunden

Akademikerförbunden har den 13 november 2020 träffat ett nytt treårigt avtal för tiden 1 oktober 2020 - 30 september 2023 med full retroaktivitet. Avtalet följer märket på 5,4 procent. Lönevision ska ske vid tre tillfällen per den 1 oktober med en lägsta ökning om 1,8 procent per tillfälle. Läs mer här.

Nytt avtal mellan Akademikerförbunden och Svensk Scenkonst

Akademikerförbunden har 20 november 2020 träffat ett nytt avtal för offentligt finansierade teaterinstitutioner med Svensk Scenkonst. Avtalet följer märket på 5,4 procent och löper på 29 månader från 1 november 2020 till och med 31 mars 2023, med löneökningar 1 november 2020 och 1 april 2022. Läs mer här.

Avtalsrörelsen 2020 pågår för fullt inom privat sektor

Parterna på industrins avtal blev klara med avtalsförhandlingarna den sista oktober 2020. Deras avtal utgör grund för förhandlingarna om anställningsvillkor och löner på de andra avtalsområdena inom svensk arbetsmarknad. De sätter det s.k. märket. Märkets totala kostnadsökning för avtalsperioden är 5,4 procent med sista revisionsdatum den 1 april 2022. Läs mer här.

Nytt kollektivavtal med arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona

Det nya avtalet gäller för medlemmar i kommuner och regioner och löper på fyra år. Det ger retroaktiva löneökningar ända tillbaka från april i år. Samtidigt är fack och arbetsgivare överens om att förbättra möjligheterna att göra karriär i välfärden. Läs mer om de viktigaste nyheterna i avtalet och pressmeddelandet om avtalet. 

Nytt avtal om anställningsvillkor och löner inom industrin

Natten till söndagen kom industrins parter i mål med ett nytt löne- och allmänna villkorsavtal. Avtalet är 29 månader långt och sträcker sig mellan den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Vad innefattar det nya avtalet? Läs mer här

Arbetstider svår förhandlingsfråga i statlig sektor

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundet SSR:s medlemmar i statlig sektor är i full gång. Akademikerförbundet SSR riktar skarp kritik mot arbetsgivaren som vill luckra upp arbetstidsreglerna. Här kan du läsa mer kring vad förhandlingarna handlar om.

Svenska kyrkans avtalsområde

Inom Svenska Kyrkans avtalsområde tecknar Akademikerförbundet SSR de centrala avtalen tillsammans med andra Saco förbund, utöver KyrkA. Vårdförbundet ingår också i vår partsställning tillsammans med oss inom förtecknade förbund. Läs mer här.

Avtalsrörelsen har startat

Saco-S överlämnade sina yrkanden till Arbetsgivarverket inför de kommande avtalsförhandlingarna. Några av de områden Saco-S yrkar förändringar inom är enskilda överenskommelser, omställning, pension, personskadeavtalet, arbetstid, partsgemensam statistik samt Partsrådets framtida arbete. Läs pressmeddelandet här.

Facken inom industrin sätter märket

Avtalsrörelsen 2020 inleddes i slutet av år 2019 när Facken inom industrin* lämnade kraven inför nästa års avtalsförhandlingar till industrins arbetsgivarorganisationer. De viktigaste kraven var löneökningar på 3,0 procent, förbättrad arbetsmiljö, flexpension och åtgärder för att stärka jämställdheten. 

Det är Facken inom industrin som går först i avtalsrörelsen. Genom förhandlingar med industrins arbetsgivare sätts det så kallade märket för den samlade löneutvecklingen på svensk arbetsmarknad. 

*Facken inom industrin är ett samarbete mellan fackförbund som organiserar anställda inom industrin. De fem förbund som ingår i Facken inom industrin är GS, Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Hur går avtalsrörelsen till?

Akademikerförbundet SSR har många olika avtal över hela arbetsmarknaden, men i grova drag ser det ungefär ut på följande sätt:

 • Förbundet samlar in förslag från medlemmarna och formulerar avtalskrav under hösten
 • Distriktsföreningarna ordnar ett avtalsråd 14 november
 • Avtalsrådet är rådgivande organ till förbundsstyrelsen inför en avtalsrörelse
 • Förbundet lämnar in förslag på förändringar (yrkanden) till arbetsgivaren innan årsskiftet
 • Förhandlingar pågår under våren
 • Nytt avtal förväntas vara klart 1 april
 • Efter att det centrala kollektivavtalet är klart kallar din arbetsgivare facken till en överläggning för att starta upp de lokala förhandlingarna

Tidsplanen kan variera beroende på vilket kollektivavtal din arbetsgivare följer.  

Du som medlem kan:

  Du som är förtroendevald kommer att kunna få en avtalsutbildning.

  Akademikerförbundet SSR:s krav inom privat sektor

  På privat sektor samarbetar Akademikerförbundet SSR med andra akademikerförbund för att ta fram kollektivavtal om bland annat anställningsvillkor och löner. På flera avtalsområden sker samarbetet under partsnamnet ”Akademikerförbunden”.

  De avtalsområden där Akademikerförbundet SSR är med och förhandlar hittar du här.

  Några av Akademikerförbundet SSR:s viktigaste krav är

  • 3 procents löneökningar
  • Flexpension
  • Skydd mot det gränslösa arbetet
  • Åtgärder för jämställdhet

  Kraven har vi tagit fram med hjälp av medlemmar som varit lokalfackligt förtroendevalda hos olika privata arbetsgivare. 

  Vi har hunnit lämna och ta emot krav på vissa avtalsområden men inte andra, innan förhandlingarna pausats tillfälligt och nuvarande kollektivavtal om anställningsvillkor och löner skjutits upp. Här hittar du några av våra krav per avtalsområde.

  Akademikerförbundet SSR:s krav inom kommuner och regioner

  Den 16 december lämnade Akademikerförbundet SSR och Vision in sina avtalskrav inför förhandlingen med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. Läs yrkandet i sin helhet här, och pressmeddelandet här

  Akademikerförbundet SSR förhandlar inom avtalsområdet AKV, Allmän kommunal verksamhet, tillsammans med Vision, Ledarna och Teaterförbundet. Förhandlingarna gäller såväl löneavtal som villkorsavtal.

  Akademikerförbundet SSR:s fokus vad gäller löneavtalet är:

  • Reallöneökning för våra medlemmar
  • Bättre och tydligare löneprocess.
  • Fortsatt arbete för ökad lönespridning och att våra medlemmar ska kunna göra lönekarriär

  Akademikerförbundet SSR:s fokus vad gäller Allmänna bestämmelser gäller

  • Medlemmars ökade inflytande vad gäller deras arbetstids omfattning och förläggning
  • Krav på att vara ständigt nåbar begränsas till beredskap
  • Individuella överenskommelser om inlös övertid ska vara uppsägbara och ses över årligen

  Tecknade avtal 

  Den 4 december undertecknade SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor en principöverenskommelse om kompetensutveckling och omställning. Ett nytt avtal börjar gälla den 1 maj 2020. Läs pressmeddelandet här, och principöverenskommelsen nedan. 

  Bakgrundsmaterial

  Se frukostseminariet om parternas ansvar för jämställda löner.

  Det finns cirka 670 kollektivavtal om löner och anställningsvillkor på den svenska arbetsmarknaden. Av dem ska 485 avtal som omfattar 2,8 miljoner anställda omförhandlas.

  Diagrammet visar de avtal som löper ut 2020. Gå in på Medlingsinstitutets hemsida för att läsa mer.


  Nytt avtal tecknat i kommun och region


  Vad är egentligen en avtalsrörelse?

  Ombudsman Erik Magnusson intervjuar förhandlingschef Markus Furuberg. Videon öppnas i nytt fönster.

  Ombudsman Malin Fröjmark intervjuar förhandlingschef Markus Furuberg. Videon öppnas i nytt fönster.

  Seminarium om prolongeringen av HÖK17 avtalet. Videon öppnas i nytt fönster.

  Vad hände under avtalsrådet? Videon öppnas i nytt fönster.

  Förhandlingschef Markus Furuberg intervjuar förbundsordförande Heike Erkers. Videon öppnas i nytt fönster.