Regionföreningar

Akademikerförbundet SSR:s regionföreningar samlar alla medlemmar i ett avgränsat geografiskt område.

Blekinge
Ordförande: Mikael Wickström
0455-30 43 29
mikael.wickstrom@karlskrona.se

Dalarna
Ordförande: Eva Holmqvist
022-664 53 43
eva.holmqvist@avesta.se

Gotland
Ordförande: Carin Rosell
0498-20 43 36
carin.rosell@gotland.se

Gävleborg
Ordförande: Lennart Diamant
0651-180 97
lennart.diamant@ljusdal.se

Göteborg
Ordförande: Johanna Morgensterns
031-366 65 33
johanna.morgensterns@vastrahisingen.goteborg.se

Halland
Ordförande: Anita Nilsson
0351-827 39
anita.nilsson@falkenberg.se

Jämtland
Ordförande: Anna-Lisa Rehman
063-15 32 04
annalisa.rehman@regionjh.se

Jönköping
Ordförande: Malin Viberg
039-21 41 43
malin.viberg@mullsjo.se

Kalmar
Ordförande: Frida Larsson
frida.larsson@emmaboda.se

Kronoberg
Ordförande: Åsa Edlund
0470-58 86 28
asa.edlund@kronoberg.se

Nordvästra Götaland
Ordförande: Stig Roos
0702-55 49 19
stig.roos@vgregion.se

Norrbotten
Ordförande: Rose-Marie Ställ
0911-69 63 24
rose-marie.stall@pitea.se

Skaraborg
Ordförande: Jan Johansson
0500-49 87 43
jan.r.johansson@skovde.se

Skåne
Ordförande: Hanna Ljungberg
040-34 51 14
hanna.ljungberg@malmo.se

Stockholm mellan
Ordförande: Siv Aronsson
072-582 44 22
siv.aronsson@sll.se

Stockholm norra
Ordförande: Michelle Väänänen
michelle.vaananen@sigtuna.se

Stockholm södra
Ordförande: Sigvard Läth
0704-413070
sigvard.lath@gmail.com

Södermanland
Ordförande: Paola Röndell
016-10 36 55
paola.rondell@dll.se

Södra/mellersta Älvsborg
Ordförande: Sara Alfredsson
0708-77 49 68
nysan14@hotmail.com

Uppsala
Ordförande: Yvonne Flambe
018-727 86 45
yvonne.flambe@uppsala.se

Värmland
Ordförande: Jurga Johansson
0709-62 58 26
jurga.johansson@gmail.com

Väst
Ordförande: Christian Larsson
0729-76 12 02
larsson@varg.cc

Västerbotten
Ordförande: Sofia Edler
095-01 68 13
sofia.edler@edu.lycksele.se

Västernorrland
Ordförande: Agneta Berglund
066-08 85 67
agneta.berglund@ornskoldsvik.se

Västmanland
Ordförande: Alf Johnson
073-765 68 77
alf.johnson@koping.se

Örebro
Ordförande: Mikael Appelquist
0586-610 00
mikael.appelquist@karlskoga.se

Östergötland
Ordförande: Erica Adolfsson
010-103 02 15
Erica.adolfsson@regionostergotland.se

 

Regionföreningar

Förbundet är geografiskt indelat i 27 regionföreningar från norr till söder. Regionföreningarna arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan utifrån de beslut som fattas av förbundsstyrelsen och ordförandekonferensen. De har också till uppgift att aktivt kommunicera sitt arbete med medlemmarna. Regionföreningarna har en viktig demokratisk funktion i det att de utgör valkretsar när kongressombuden och delegaterna till förhandlingsråden ska utses.

Som medlem blir du automatiskt medlem i den regionförening där din arbetsplats ligger. För dig som är arbetssökande eller pensionär avgörs regiontillhörighet istället utifrån din bostadsadress. Studenter och medlemmar som arbetar utomlands tillhör ingen regionförening. 

Regionföreningarnas styrelser utses på årsmöten och väljs för ett år i taget. Som medlem har du rätt att nominera, kandidera och rösta.

Läs även

Bred och stark organisation

Som medlem i vårt förbund är du garanterad starkt inflytande och representation genom en rad olika demokratiska organ på nationell, regional och lokal nivå.

Läs mer

Kontakta oss

Vill du prata med oss ringer du 08-617 44 00.
Vi har öppet vardagar 08:00 – 17:00.

Läs mer