Akademikern

Delaktighet och feedback ger stabilitet

Sedd av 270

Podcast. Under 2015 har mottagningsenheten i Sundbyberg svårt att rekrytera, svårt att behålla sina anställda och svårt att hålla utredningstiderna. I veckans avsnitt av Socialtjänstpodden berättar enhetschef Kristina Eriksson hur hon tillsammans med medarbetarna vände utvecklingen.

Senast ändrad 08:15, 24 Maj 2017
Kristina Eriksson och Josefine Johansson.

Genom att fokusera på det som fungerar bra i arbetet och bygga vidare på det är mottagningsenheten idag en stabil arbetsgrupp som utmanar stuprörstänkande. När Kristina Eriksson började som enhetschef fick hon frihet att tillsammans med arbetsgruppen testa sig fram till ett fungerande arbetssätt.

Hör henne prata om feedbackkultur och hur hennes medarbetare gör henne till en bra chef i veckans avsnitt av Socialtjänstpodden. Men också om vikten av att stanna upp när saker inte fungerar för att kunna ta reda på varför.

up 87