Akademikern

Fler professioner kan behandla psykisk sjukdom (L)

Sedd av 1373

Förbundet. När den psykiska ohälsan växer i Sverige vill Liberalerna begränsa behandlingen till enbart en yrkesgrupp. Att inte legitimerade psykoterapeuter skulle få behandla psykisk sjukdom är ett "feltänk".

Senast ändrad 14:22, 16 Nov 2017

Liberalerna föreslår idag på sitt landsmöte att endast legitimerade psykologer ska få behandla psykisk sjukdom. Samtidigt som den psykiska ohälsan fortsätter att stiga ska behandling alltså begränsas till enbart en yrkesgrupp. Detta kommer att göra att ännu färre människor får vård.

Legitimerade psykoterapeuter är specialister på psykoterapi – en effektiv behandling för depression och ångestsyndrom. De är vidareutbildade socionomer, psykologer och andra yrkesgrupper.

– Att vårdens experter på psykoterapi inte skulle få behandla psykisk sjukdom måste vara ett feltänk från liberalerna, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

Hälso- och sjukvårdens kuratorer arbetar också med psykisk ohälsa ur ett brett perspektiv och förhindrar att sociala problem medikaliseras. De har ofta kompetens för att också bedriva psykoterapi med handledning. Kuratorer föreslås få legitimation från första januari 2019.

– Vår uppfattning är att en bredd och mångfald av yrkesgrupper är en bättre lösning, säger Anders Klingström, ordförande för förbundets psykoterapeutförening.

Akademikerförbundet SSR delar Liberalernas oro över att personer som gått olika typer av icke-reglerade utbildningar utger sig för att kunna behandla psykisk ohälsa utan krav på journalföring eller vårdorganisation. Att ta ifrån välutbildade yrkesgrupper deras möjligheter att behandla det ökande antalet patienter är helt fel väg att gå.

up 49