Akademikern

Hjärta till hjärta i årets Samhällsvetar-SM

Sedd av 50

Samhällsvetare. Ett stort grattis till Linnea Sadell, Uppsala universitet och Tina Sajjadi från Lunds universitet! De är årets vinnare av 2017-års Samhällsvetar-SM.

Senast ändrad 14:52, 29 Nov 2017

I förra veckan gick årets upplaga av Samhällsvetar-SM av stapeln och Sveriges ledande samhällsvetarstudenter var på plats i Stockholm för att tävla. Detta år var det Arena idé som bjöd på utmaningen, med frågeställningen hur en opinionsbildare som de ska prata om migration i 2018 års valrörelse.

Utmaningen låg i att balansera mellan sina resultat med en kommunikativ uppgift. En för många en ny roll utifrån sina studier på universiteten. 

Lyfte fram människorna

Till slut var det Linnea Sadell från Uppsala universitet och Tina Sajjadi från Lunds universitet som lade fram det bästa förslaget. ”Genom att lyfta fram människorna bakom siffrorna lyckas årets vinnare av Samhällsvetar-SM utmana ett snävt ekonomistiskt synsätt på integration och visa att integration sker hjärta till hjärta,” löd juryns motivering. 

Juryn bestod av Lisa Pelling, utredningschef på tankesmedjan Arena Idé, Fredrik Söderquist, retoriklärare på Södertörns högskola och Jacob Höglund, professionsombudsman på Akademikerförbundet SSR.

Andra plats gick till Hanna Dautbegovic och Jasmine Pishnemazi från Stockholms universitet, och på tredje plats hamnade Joanna Nathanson och Jakob Sundin från Uppsala univeristet.

up 34