Akademikern

Makt utan mandat

Sedd av 192

Podcast. Vilka är våra dolda makthavare i Sverige? Vilka är det som står bakom politiken? Professor Stefan Svallfors har studerat våra dolda makthavare.

Senast ändrad 14:46, 12 Okt 2017
Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Södertörns högskola och verksam vid Institutet för framtidsstudier.

De policyprofessionella är tjänstemän som utformar den politik som kommer att leda Sverige. Och sedan EU-valet är de en grupp som växer. De återfinns i regeringskansliet, PR-byråer, partikanslier med mera. 

Vi träffade Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Södertörns högskola och verksam vid Institutet för framtidsstudier. Stefan är medförförfattare till boken Makt utan mandat som kartlägger och problematiserar denna kår vilken roll de spelar i svensk politik. 

up 43