Akademikern

Rätt satsningar kan lösa personalkrisen i offentliga sektorn

Sedd av 123

Pressmeddelande. Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar för att kunna rekrytera tillräckligt med personal under de kommande åren. Nya arbetssätt och ny teknik kan bidra till en del av lösningen, men framför allt måste kommuner och landsting bli mer attraktiva som arbetsgivare.

Senast ändrad 13:39, 5 Feb 2018

Enligt en ny rapport från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, behöver drygt 300 000 personer rekryteras bara för att kompensera pensionsavgångarna under 2017–2026. Till det kommer beräkningar om att 200 000 personer behöver rekryteras som en följd av ökade behov när antalet barn och äldre i befolkningen ökar kraftigt. Sammanlagt handlar det om ett rekryteringsbehov på över en halv miljon personer. SKL räknar med att kunna minska behovet med 180 000 personer genom att fler ska arbeta mer, ett förlängt arbetsliv och användandet av ny teknik.

–  Om fler ska orka jobbar längre så krävs det stora satsningar på en bättre arbetsmiljö. Arbetsbelastningen idag är alldeles för hög för många av våra medlemmar. Det är också viktigt att det finns möjligheter att gå ner i arbetstid mot slutet av arbetslivet. Därför är det nödvändigt att fortsätta satsningarna på flexpension, säger Markus Furuberg,  förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Utvecklingen av ny teknik går nu snabbt och vi ser bland annat att robotar börjar användas i socialtjänsten för beräkning av försörjningsstöd. Akademikerförbundet SSR välkomnar en teknikutveckling som kan öka tillgängligheten och frigöra tid för professionella handläggare som inte behöver ägna sig åt rutinuppgifter.

– Men den nya tekniken måste vara rättssäker och får inte användas på ett sätt som innebär att det sociala arbetet rustas ner. Det är också avgörande att förändringarna genomförs i dialog med de anställda och att deras synpunkter och erfarenheter tas tillvara. Annars riskerar följden att bli att erfaren personal väljer att sluta, säger förbundets ordförande Heike Erkers.

I den ökande konkurrensen om arbetskraft som väntar är det viktigare än någonsin att kommuner och landsting uppfattas som attraktiva arbetsgivare.

– Det handlar bland annat om rimlig arbetsbelastning, ökat inflytande över arbetssituationen och ett närvarande ledarskap. Där finns det mycket att förbättra. Lönerna måste också på ett helt annat sätt än idag motsvara de anställdas kompetens och erfarenhet. Kommuner och landsting släpar efter, akademikerlönerna är högre i både statlig och privat sektor, säger Markus Furuberg.

SKL påpekar i sin rapport att det är tack vare invandringen som antalet i arbetsför ålder växer, medan antalet svenskfödda i åldrarna 20-67 år minskar de kommande åren.

– Sverige måste bli bättre på att ta tillvara kompetensen hos de som har kommit från andra länder. Det kommer att ha en avgörande betydelse för vår fortsatta välfärd. Akademikerförbundet SSR har bland annat lagt förslag som leder till bättre validering och drivit på för införandet av snabbspår. Vi fortsätter att arbeta för en bättre etablering på arbetsmarknaden inom ramen för Öppet Sverige, säger Heike Erkers.

 

 

up 67