Akademikern

Tack för ert engagemang!

Sedd av 54

Förbundet. Varannan svensk arbetar ideellt – bland annat inom fackföreningsrörelsen. I dag, på internationella frivilligdagen, vill vi uppmärksamma alla våra egna eldsjälar där ute.

Senast ändrad 14:24, 5 Dec 2017

Engagemanget i det svenska civilsamhället är bland det största i världen. Varannan vuxen svensk, 53 procent, lägger i genomsnitt 15 timmar i månaden på ideellt arbete, enligt Ersta Sköndal Högskolas rapport om folkrörelser. Det ideella engagemanget motsvarar 400 000 heltidsarbeten. Den siffran står sig år efter år, genom politiska och ekonomiska kriser.

– Det ideella engagemanget innebär så mycket, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån i ett pressmeddelande. Det är roligt att engagera sig, det är ett sätt att utöva sitt intresse, och det är en möjlighet att påverka och utveckla vårt samhälle. De som engagerar sig känner att de inte bara gör skillnad för andra människor, utan även för sig själva. När vi människor går ihop och gör saker tillsammans uppstår tillit och gemenskap – det som ofta kallas socialt kapital.

"Gör konkret skillnad"

Nästan var fjärde av de ideellt arbetande, 24 procent, engagerar sig i socialt inriktade organisationer, medan 22 procent engagerar sig genom intresseorganisationer och fackföreningar. Tusentals av dessa eldsjälar har valt att engagera sig i vårt fackförbund, något vi är både tacksamma och oerhört stolta över.   

– Alla dessa engagerade personer gör konkret skillnad på sina arbetsplatser varje dag. Skyddsombudet som ställer krav på arbetsmiljön och stöttar när något hänt. Hen som sitter med i varje förhandling för att ge kollegorna bättre lön och avtal. Eller personen som driver på professionsfrågorna. Det är värt att fira! säger Tore Bengtsson, enhetshef och förbundssekreterare på Akademikerförbundet SSR.

Många av våra medlemmar arbetar också ideellt inom andra områden. De hjälper nyanlända med svenskan, arbetar på kvinnojourer och driver ungdomsprojekt. Vi har också sett en ökad professionalisering inom civilsamhället de senaste 20 åren, vilket innebär att allt fler personer med olika expertkunskaper jobbar i organisationerna. Ideellt och professionellt engagemang bidrar helt enkelt till att göra vår värld lite bättre, varje dag.

Vill du veta mer?

Är du inte fackligt engagerad men vill veta mer om hur det fungerar? Läs mer om hur det funkar under fliken Medlemskap. 

up 23