Akademikern

Tio akademikerförbund blir "Akademikerförbunden"

Sedd av 165

Förbundet. Tio akademikerförbund som tidigare gått under benämningen Fysioterapeuterna m. fl. Akademikerförbund byter nu namn till Akademikerförbunden. Detta för att det ska bli tydligare för arbetsgivare vilka man har förhandlingsskyldighet mot.

Senast ändrad 16:02, 12 Jan 2018

Tio akademikerförbund* har fram tills nu gemensamt gått under benämningen ”Fysioterapeuterna m. fl. Akademikerförbund” som avtalspart gentemot Almega Vårdföretagarna. Detta har bland annat medfört att vissa arbetsgivare trott att de endast haft förhandlingsskyldighet mot Fysioterapeuterna och det under förutsättning att det funnits berörda fysioterapeuter. 

Dessa tio akademikerförbund har därför gemensamt föreslagit en ändring gällande den så kallade partsställningen, för att förtydliga att vi alla tio fackförbund ingår i parten Akademikerförbunden. Vi har också velat skapa ett tydligt arbetssätt med syfte att underlätta för arbetsgivarna gällande vilket förbund man ska kontakta och när. Vi har sedan tidigare delat upp oss internt och utsett för vad vi kallar kontaktförbund. Det betyder att utsett fackförbund, det vill säga kontaktförbundet, företräder samtliga tio akademikerförbund i förhandlingar som gäller en specifik arbetsgivare.

Vill du starta lokal förening?

Vi har nu enats med Almega Vårdföretagarna om att vi framgent ska benämnas Akademikerförbunden. Vi har även förtydligat vilka fackförbund som ingår i parten Akademikerförbunden och hur vi samarbetar inom Akademikerförbunden.

Vår förhoppning är att vi nu ska kunna starta lokala akademikerföreningar ute hos arbetsgivarna, för att på så sätt skapa ett reellt medinflytande för akademiker anställda i vårdföretag. De stora arbetsgivarna vet redan vilket förbund som utgör kontaktförbund gentemot den egna organisationen. Om något ändå är oklart om vilket kontaktförbund som gäller för vilken arbetsgivare, går det bra att kontakta SSR Direkt ssrdirekt@akademssr.se

Ni som är intresserade av att starta Akademikerförening är varmt välkomna att kontakta oss, så hjälps vi åt med det.

*I Akademikerförbunden ingår följande fackförbund; Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundets Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund och SRAT.

up 20