Akademikern

Varför är Almega rädda för idéburen välfärd?

Sedd av 119

Almega är emot förslaget om att förbättra offentlig upphandling i välfärden. Det är inte vi.

Senast ändrad 16:28, 9 Feb 2018

Idag skriver arbetsgivarorganisationen Almega om förslaget till nya upphandlingsregler som kommer läggas fram under våren. Heike och Simon skrev om denna fråga i julas och var då tvärtom positiva till det nya förslaget.

Det nya reglerna gör det bland annat lättare att upphandla idéburen välfärd. Idag finns inga möjligheter för exempelvis den kommun som enbart vill upphandla icke vinstdrivande verksamhet att göra så, även om kommunens medborgare skulle önska det. Förslaget skulle dessutom minska regelkrånglet och minska byråkratin inom välfärdssektorn.

Att korruption minskar med transparens och insyn – inte fler krångliga regler, är Almega givetvis mycket väl medvetna om. Men när en av de viktigaste reformerna för att öka just transparens och kunskapen om missförhållanden lades fram, det vill säga meddelarfrihet för visselblåsare inom välfärden, gjorde organisationen våldsamt motstånd.

Vi är positiva  till att förbättra och utveckla upphandlingen inom välfärden. Det är tråkigt att Almega inte är mer konstruktiva och ständigt vidhåller att konkurrens är viktigare än att medborgarna får en god välfärd. Det håller inte vi med om. Gör du?  

up 22