Sök

Visar resultat 1-25 av 55

Sort by Relevans Datum


"Sverige är i stort behov av en socialminister"

Debattartikel av Heike Erkers och Camilla Sköld i Dagens samhälle Läs mer

Skyddsnätet i Malmö brister

Malmös sociala skyddsnät håller inte och det är "ren tur att inga allvarliga fall missats", skriver representanter för Akademikerförbundet SSR och institutionen för socialt arbete på Malmö högskola i en debattartikel i Sydsvenskan på torsdagen. Artik... Läs mer

Recept för jämställda löner

Att inte sätta in alla krafter på att få bort lönediskrimineringen är ett svek mot alla dem som till en lägre lön än deras arbete motiverar sköter samhällsfunktioner som är nödvändiga i ett välfärdssamhälle. Läs mer

Krav idag: Regeringen måste ta större ansvar för krisen i socialtjänsten

Problemen inom socialtjänsten har tillåtits växa till en kris. Regeringen och SKL bär ett stort ansvar för den uppkomna situationen. Nu krävs omedelbar handling, skriver Akademikerförbundet SSR och Vision i en debattartikel. Läs mer

Ett exempel för chefer att ta efter

Akademikerförbundet SSR i Luleå är positiva till kommunens socialchef Mikael Lekfalks debattinlägg, där han gör klart att socialchefen har ansvar för socialsekreterarnas arbetsmiljö. Det skriver fem fackliga representanter i ett eget debattinlägg i N... Läs mer

Dags att införa kuratorslegitimation

Inför legitimation för kuratorer snarast, skriver förbundsordförande Heike Erkers och fyra riksdagspolitiker i en gemensam debattartikel i Expressen. Läs mer

Debattartikel i Dagens Medicin

Kampen för #legitimationnu går vidare. En debattartikel i Dagens Medicin lyfter frågan om patientsäkerhet och yrkesstatus för kuratorer inom hälso- och sjukvård. Läs mer

Debattartikel: "Zaremba drivs av egna teser"

”Zaremba gör gällande att socionomer är okunniga och inkompetenta. Han skriver att socionomer drar ut i könskrig, och låter en anonym person likna socialkontoret vid en tvättstuga”, skriver Titti Fränkel och Camilla Sköld i en debattartikel på SVT Op... Läs mer

Debattartikel: Bergslagen behöver raka besked från politiken om villkoren för industrin

Med en snabbare utveckling är det nödvändigt att de som arbetar i industrin kontinuerligt får uppdatera sin kompetens, skriver Akademikerförbundet SSR och IF Metall i en debattartikel i DT.se Läs mer

”Krisen beror inte på brist på socionomer”

Socialtjänsten är i kris. Men lösningen på detta är inte att förbjuda Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att anställa socionomer, som föreslås i en ledare i Expressen, skriver förbundsordförande Heike Erkers i en replik. Läs mer

Stärk rättigheterna för barn i samhällsvård

Den sociala barnavården ska vara ett skyddsnät för barn som far illa. Men barn som vårdats av samhället löper ­extrema överrisker att som vuxna drabbas av missbruk och självmord. Det är dags att lagstiftningen får ett rättighetsperspektiv, skriver He... Läs mer

Säkra kompetensen genom studentmedarbetare

Det pågår en stor generationsväxling på hela arbetsmarknaden. Konkurrensen om den framtida arbetskraften kommer att hårdna och det påverkar möjligheterna att rekrytera i kommuner, landsting och regioner. Hos vissa arbetsgivare är en del av lösningen ... Läs mer

Cheferna kan vända krisen i socialtjänsten

Några av de tuffaste chefsuppdragen finns i socialtjänsten och särskilt inom den krisstämplade barn- och ungdomsvården. Cheferna är pressade och får inte verktyg för att vända utvecklingen. De måste få rätt förutsättningar för att kunna leda och utve... Läs mer

Ensamkommande barn visar samhällsbrister

Ensamkommande barn måste få ett mottagande som garanterar att deras behov sätts i centrum och deras rättigheter garanteras. Det skriver Heike Erkers och Ursula Berge i en debattartikel i Dagens Samhälle. Läs mer

Ny upphandlingsmodell riskerar ge lönedumpning

Anställda som utför arbete inom ramen för en upphandling ska ha villkor som motsvarar kollektivavtal. Men den statliga utredningen på området landar tyvärr fel. Utredningens förslag innebär ett allvarligt ingrepp i den svenska kollektivavtalsmodellen... Läs mer

En feministisk regering måste göra mer för jämställda löner

Kvinnor har lägre ingångslöner än män och orättvisan förstärks genom hela arbetslivet. Att återinföra de årliga lönekartläggningarna är ett effektivt verktyg som regeringen har inom räckhåll, skriver förbundets ordförande Heike Erkers och andra repre... Läs mer

Regeringen lovar årliga lönekartläggningar

Det blev snabb respons på kravet om årliga lönekartläggningar, som Heike Erkers och andra företrädare för 15:56-rörelsen nyligen framförde i en debattartikel. Nu lovar två statsråd att ett förslag om det ska lämnas till riksdagen i vår. Läs mer

Nödvändigt med satsning på social forskning

Forskningen i socialt arbete har steg för steg monterats ner. Nu utgår vi från att nästa forskningspolitiska proposition innehåller en rejäl satsning på det, skriver Heike Erkers och Martin Börjeson, ordförande i Forsa, i en debattartikel. Läs mer

Dags för nya grepp i arbetsmiljöarbetet

Det moderna arbetslivet kräver nya lösningar. Det är dags för nya grepp och en modernisering av arbetsmiljöarbetet. Läs mer

Unik chans att förbättra vården för nyanlända

Akademikerförbundet SSR välkomnar självklart dagens riksdagsbeslut om närmare 1,5 miljarder kronor extra för landsting och regioner med anledning av det ökade flyktingmottagandet. Nu är det avgörande att pengarna används så effektivt som möjligt. Beh... Läs mer

Kommunerna bär ett tungt ansvar för krisen i socialtjänsten

Det är inte det ökande antalet ensamkommande barn som skapat krisen i kommunernas socialtjänst. Krisen beror på att kommunerna i åratal underlåtit att ta sitt arbetsgivaransvar, skriver förbundets socialpolitiska chef Camilla Sköld i en debattartikel... Läs mer

Allt djupare kris för socialtjänsten

"Läget inom socialtjänsten är akut på många håll i landet. Det är inte försvarbart med ogenomtänkta lösningar som äventyrar trygghet och säkerhet för de människor som är i behov av socialtjänstens insatser", skriver Akademikerförbundet SSR på SvD Deb... Läs mer

Helt fel att sänka kompetenskraven i socialtjänsten

Det är alarmerande att allt fler röster höjs om att utbildningsbakgrunden inte är så viktig för dem som arbetar i socialtjänsten. Det handlar om samhällets yttersta skyddsnät och en profession vars beslut kan vara helt livsavgörande för utsatta barn,... Läs mer

Sänkta kompetenskrav löser inte problemen

Slopat krav på socionomexamen är inte ett svar på flykten från socialsekreteraryrket. Det skriver förbundets ordförande Heike Erkers och professionsstrateg Josefine Johansson i en debattartikel. Läs mer

Regeringen slösar med nyanländas kompetens

Det finns ett brett stöd för att Sverige ska ta vara på nyanländas kompetens. Men regeringens förslag om tillfälliga uppehållstillstånd riskerar att låsa fast högutbildade i enkla jobb, skriver Ursula Berge, samhällspolitisk chef, och Katarina Lundah... Läs mer

Sänkta utbildningskrav svek mot de svagaste

Regeringen är på väg att sänka kraven på personalen inom socialtjänsten. Det är stort svek mot de svagaste i samhället och är inte lösningen på socialtjänstens arbetsmiljöproblem. Men än finns tid att backa – ta den chansen Åsa Regnér. Det skriver He... Läs mer