Akademikern

Fackligt engagemang

Engagera dig fackligt

Studenterna är en viktig del av förbundet och vi vill veta vad ni tycker och tänker. Studentrådet är studentmedlemmarnas politiska röst i förbundet och er chans att driva era hjärtefrågor.

Akademikerförbundet SSR:s studentråd engagerar sig i frågor som rör studenters intressen. På organisationskartan ligger rådet i direkt anslutning till förbundsstyrelsen, vilket ger ett starkt inflytande i förbundet. Studentmedlemmarna är viktiga för förbundet och ska med förbundets hjälp få professionell assistans och support för att skapa bättre förutsättningar för att ta sig in på arbetsmarknaden.

I förbundsstyrelsen finns tre studentmedlemmar representerade för att följa utvecklingen i Akademikerförbundet SSR och för att tillföra ett studerandeperspektiv. Vill du bli en av de tre?

Kontakta oss för mer information.