Tidigare Socionom-SM

Är du nyfiken på hur ett Socionom-SM går till och vilka typer av frågeställningar som kan komma upp? Här kan du läsa mer om tidigare års evenemang.

Socionom-SM 2015 bjöd Bris in Sveriges socionomstudenter att vara med och utveckla deras stödlinje. Utmaningen till studenterna handlade om hur de skulle lyckas bättre med att nå ut till unga våldsutövande män och erbjuda dem stöd för att förbygga våld särskilt i nära relationer. Vinnare av Socionom-SM 2015 blev Elsa Stenström och Karin Olovson.

År 2016 kom case-organisationen från den privata sektorn, Attendo. Frågan gällde LSS-området och hur man på bästa sätt kan lägga upp hemflytten efter ungdomars placering. Vinnare av Socionom-SM 2016 blev Hanna Lundin Jernberg och Emilia Lind från Umeå Universitet.

Vid 2017 års SM samarbetade vi med Uppsala kommun och frågan gällde då hur man kan arbeta stödjande för barn där det förekommer våld i nära relationer. Vinnare av Socionom-SM 2017 blev Fredrik Perdal och Linnéa Nilsson från Umeå Universitet.

År 2018 var det dags för case-organisation från den ideella sektorn, Stockholms Stadsmission, som ville ha studenternas syn på hur de kan arbeta med socialt rättighetsarbete för barn, samt vilka arbetssätt studenterna ville rekommendera i arbetet med barn i socioekonomiskt utsatta områden. Vinnare av Socionom-SM 2018 blev Dalia Salim och Erika Carlsson från Lunds Universitet. 

På Socionom-SM 2019 var caseorganisationen från statlig sektor i form av Socialstyrelsen. Studenterna arbetade med frågeställningen hur socialtjänsten kan kartlägga vilka aktörer de behöver samverka med för att barnet ska få sina behov tillgodosedda under placering på HVB. Vinnare av 2019 års Socionom-SM blev Jovana Nordström och Linnéa Björkqvist från Högskolan i Gävle - grattis!