Om UUA-projekten

Logga för projekten UUA - Universell Utformning av Arbetsplatser

UUA bör vara en självklar del av arbetslivet. Vi erbjuder utbildningar i flera steg och bygger upp ett lärandeforum där olika verksamheter samverkar för att hitta nya vägar framåt.  

Akademikerförbundet SSR driver sedan 2018 i samarbete med flera andra organisationer och företag projekt för universell utformning av arbetsplatser. Arbetet sker i bred samverkan med flera andra organisationer och företag. Det medfinaniseras av Europeiska Socialfonden (ESF) och bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Arbetet sker i bred samverkan med CSR Sweden, Forum, Funktionsrätt Sverige, IF Metall, KFO, Randstad, Sveriges Företagshälsor, Swedavia och Vasakronan. Det medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Det första projektet (UUA) inleddes 2018 med fokus på att genom utbildningar bidra till ett perspektivskifte. Det andra projektet (Lärandeforum UUA) inleddes 2019 med syfte att genom bland annat utbildning och nätverksbyggande etablera ett långsiktigt hållbart nationellt forum för lärande och strategisk påverkan kring universell utformning av arbetsplatser. Idag pågår båda projekten.

Projektgruppen kommer gärna och träffar dig och din arbetsplats för att berätta mer om UUA och möjligheter till samarbete. Kontakta Sara Johansson, projektledare för UUA, eller Dolores Kandelin Mogard, projektledare för Lärandeforum UUA.

 

Loggar för UUA-projektens samarbetspartners

Vad är UUA?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Vad är UUA?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Läs även

218halvsida_org_webb.jpg

Grundutbildning i Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA)

Modellen UUA innebär att utveckla arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat.

Läs mer
Sodexo personal.png

”Våra medarbetare speglar mångfalden i samhället”

Den 5 november berättar Karin Vierma, Operations Director för Sodexo, om bolagets framgångsrika mångfaldsarbete på UUA-projektens årliga konferens.

Läs mer
Markus Furuberg talar på Kick-Off för UUA.jpg

Milstolpe för statsning på Universell Utformning av Arbetsplatser

Den 28 maj hade projektet Lärandeforum UUA (Universell Utformning av Arbetsplatser) kickoff i Stockholm. 

Läs mer

Gör verklighet av visionerna

Varberg kommun hade redan alla policys och goda principer. I alla fall på pappret. Men att utbilda personalen i UUA, Universell utformning av arbetsplatser, blev startskottet för att göra verklighet av visionerna.

Läs mer