Om UUA-projekten

Logga för projekten UUA - Universell Utformning av Arbetsplatser

UUA bör vara en självklar del av arbetslivet. Vi erbjuder utbildningar i flera steg och bygger upp ett lärandeforum där olika verksamheter samverkar för att hitta nya vägar framåt.  

Akademikerförbundet SSR driver sedan 2018 i samarbete med flera andra organisationer och företag projekt för universell utformning av arbetsplatser. Arbetet sker i bred samverkan med flera andra organisationer och företag. Det medfinaniseras av Europeiska Socialfonden (ESF) och bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Arbetet sker i bred samverkan med CSR Sweden, Forum, Funktionsrätt Sverige, IF Metall, KFO, Randstad, Sveriges Företagshälsor, Swedavia och Vasakronan. Det medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Det första projektet (UUA) inleddes 2018 med fokus på att genom utbildningar bidra till ett perspektivskifte. Det andra projektet (Lärandeforum UUA) inleddes 2019 med syfte att genom bland annat utbildning och nätverksbyggande etablera ett långsiktigt hållbart nationellt forum för lärande och strategisk påverkan kring universell utformning av arbetsplatser. Idag pågår båda projekten.

Projektgruppen kommer gärna och träffar dig och din arbetsplats för att berätta mer om UUA och möjligheter till samarbete. Kontakta Sara Johansson, projektledare för UUA, eller Dolores Kandelin Mogard, projektledare för Lärandeforum UUA.

 

Loggar för UUA-projektens samarbetspartners

Vad är UUA?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Vad är UUA?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Läs även

218halvsida_org_webb.jpg

Grundutbildning i Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA)

Modellen UUA innebär att ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat.

Läs mer
Hanna Broberg på  UUA-konferens 28 jan 2020.JPG

Konsten att arbeta och leda olika

Komplexa uppdrag i ett föränderligt arbetsliv kräver ledare som vågar utmana sig själva och sin organisation. 

Läs mer
world-1264062.jpg

Lägesanalys för transnationellt utbyte om Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA)

Runt om i Europa pågår olika satsningar för att lösa upp knutarna på arbetsmarknaden och skapa ett hållbart arbetsliv.

Läs mer

”Ett exempel på social innovation”

På den första upplagan av den årliga konferensen om Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA), hördes flera spännande röster.

Läs mer