Populärvetenskapligt om Universell Utformning av Arbetsplatser

Läs även

Forskning: Så kan din arbetsplats inkludera fler

Vad krävs för att organisationer och samhälle inte ska lämna några grupper utanför? Några framgångsfaktorer för inkluderande arbete på nya sätt har nu identifierats i forskning, ledd av professor Malin Lindberg vid Luleå tekniska universitet.

Läs mer
UUA

Arbetsgemenskap blir vägen in

Projektet Sarah, som drivs av Sunderby folkhögskola, utmanar organisationen.

- Vi använder vår egen arbetsplats som verktyg för integration, säger Catharina Ljungcrantz, projektledare.

Läs mer
UUA