Chefsprocess - Den universella organisationen är framtidens måste.

Vilken arbetsgivare vill du vara? Den universella organisationen är ett framtidens måste.

Vi hjälper dig att bli mer attraktiv som arbetsgivare - välkommen till vår UUA-process för dig som chef/ledare. Arrangemanget är i form av en en halvdag online som är kostnadsfri 2021. 

 

Ett vitt pussel där sista biten just läggs på plats. Foto av  Alexas_Fotos från Pixabay

Vår värld, våra länder och våra samhällen blir alltmer universella. Vi går mot en globalisering där olikheter i flera former är det nya normala. Samstämmig forskning pekar på att ju mer heterogen en organisation är desto mer lönsam är den.

Trots vetskapen är dagens organisationer inte en spegling av vårt samhälle och vi tar heller inte tillvara kompetens som kan stärka verksamheten och rustar oss inte för globaliseringen. Vi missar därför den kraft som universella arbetsplatser skapar!

Individer som skulle vara värdefulla för organisationer exkluderas på arbetsmarknaden och detta behöver vi ändra på.

Universell utformning av arbetsplatser (UUA) är en process där organisationer utformas så att de blir tillgängliga för alla som har den önskade kompetensen. Nu har du som är ledare/chef möjlighet att delta i denna process och lära dig mer om UUA.

Utvecklingsprocessen ingår i ett ESF projekt och är kostnadsfri fram till januari 2022
Det som krävs från din sida som deltagare är att du lämnar in närvarorapport, samt om du jobbar i privat sektor även lämnar en så kallad statsstödsblankett.  

Processen för chefer och ledare är upplagd enligt följande:

  • Inför: Du får tillgång till filmer och annat material som du går igenom innan halvdagsprocessen. (tidsåtgång ca 1,5 timme)
  • Halvdags process: i digital form med fokus på interaktion och goda exempel på UUA som ledare (4 timmar)
  • Uppföljning:  efter 2-4 månader en uppföljning tillsammans med gruppen för att samtala om framgångar och utmaningar, för att göra din organisation mer universellt utformad (2 timmar)

Läs mer om Universell Utformning av Arbetsplatser.

Här är återkoppling från deltagare i tidigare utbildningar:

"Bra varierat med teori och övningar!"
"Jag har redan börjat tipsa några HR-kollegor i andra företag om UUA"

Kontaktperson är processledare Gunnar Villevinge.

Anmäl dig till chefsutbildning

En halvdag online, UUA-process för dig som chef/ledare.

Mejla gunnar.villevinge@akademssr.se för mer information.