Fyra fördjupningsutbildningar om UUA

För närvarande planeras inga fler fördjupningsutbildningar. Gå gärna vår utbildning till UUA-coach istället.

Foto på ledare och deltagare i en workshop i en konferenslokal

Efter grundutbildningen kan du fördjupa dina kunskaper inom något av UUA:s fyra fokusområden.

Efter grundutbildningen om UUA kan du välja att gå en eller flera fördjupningsutbildningar:

 • Fysisk utformning
 • Social arbetsmiljö (anmälan inte längre möjlig)
 • Rekrytering och kompetensförsörjning
 • Organisation och ledarskap

Varje fördjupningsutbildning består av teoripass blandat med övningar, hemuppgifter, poddar med mera. Vid varje utbildningstillfälle kommer du själv att bidra till utveckling av utbildningen. Fördjupningsutbildningarna kommer att genomföras september 2019 till och med mars 2020.

"Möjligheterna står och väntar utanför dörren, de kommer gärna över tröskeln om vi öppnar"
Deltagare i utbildningen

Fördjupningsutbildningarna ges på olika orter i landet. Utbildningen består av två separata dagar kl 9.00-16.30, fördelat på cirka tre månader. Utöver de två utbildningsdagarna tillkommer hemuppgifter som ska genomföras mellan dag ett och dag två.

Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

 • ANMÄLAN INTE LÄNGRE MÖJLIG - Gå gärna vår coachutbildning istället.

  Arbetsplatsens utformning spelar också stor roll då det gäller att attrahera nya medarbetare och att kunna erbjuda personer med särskilda behov en ändamålsenlig arbetsplats. Hur ska den fysiska arbetsmiljön vara för att göra verksamhetens aktiviteter möjlig för alla? Universell utformning handlar om att utforma den fysiska utformningen och arbetsmiljön på arbetsplatsen så att det stödjer alla typer av arbetsuppgifter och möjliggör en flexibilitet som svarar mot medarbetarnas olika behov under olika perioder. Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Läs kursplanen

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen

 • ANMÄLAN INTE LÄNGRE MÖJLIG - Gå gärna vår coachutbildning istället.

  En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. En arbetsmiljö som är bra för personer med ohälsa, har särskilda behov eller är utrikesfödda, är också bra för alla. Hur ser den universella sociala arbetsmiljön ut? Kommunikation, värderingar, jargong, klimat – hur upplevs den sociala arbetsmiljön olika av olika människor? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Läs kursplanen.

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen.

 • ANMÄLAN INTE LÄNGRE MÖJLIG - Gå gärna vår coachutbildning istället.

  En breddad rekryteringsbas och användning av medarbetarnas kompetens på rätt sätt är nödvändigt för att komma tillrätta med den rådande kompetensförsörjningsbristen. Hur tar vi vara på den potential som finns hos personer med funktionsnedsättningar och utrikesfödda? Hur kan verksamheters strategiska kompetensförsörjning och rekryteringsprocesser utformas på ett universellt sätt? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Läs kursplanen.

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen.

 • ANMÄLAN INTE LÄNGRE MÖJLIG - Gå gärna vår coachutbildning istället.

  Universell utformning av arbetsplatser ställer höga krav på arbetsorganisationens utformning och ett ledarskap, där medarbetarna finns med som en aktiv part. Det förutsätter också ett betydande mått av social inkludering, delaktighet, respekt och tolerans för olikheter. Vilka krav ställs på ledarskapet på en universellt utformad arbetsplats? Hur organiserar vi verksamheten så att fler kan komma in och så att vi kan ta vara på allas kompetenser? Hur leder man olika? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Läs kursplanen.

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen.