Fyra fördjupningsutbildningar om UUA

Foto på ledare och deltagare i en workshop i en konferenslokal

För närvarande planeras inga fler fördjupningsutbildningar. Gå gärna vår utbildning till UUA-coach istället.

Efter grundutbildningen kan du fördjupa dina kunskaper inom något av UUA:s fyra fokusområden.

Efter grundutbildningen om UUA kan du välja att gå en eller flera fördjupningsutbildningar:

 • Fysisk utformning
 • Social arbetsmiljö (anmälan inte längre möjlig)
 • Rekrytering och kompetensförsörjning
 • Organisation och ledarskap

Varje fördjupningsutbildning består av teoripass blandat med övningar, hemuppgifter, poddar med mera. Vid varje utbildningstillfälle kommer du själv att bidra till utveckling av utbildningen. Fördjupningsutbildningarna kommer att genomföras september 2019 till och med mars 2020.

"Möjligheterna står och väntar utanför dörren, de kommer gärna över tröskeln om vi öppnar"
Deltagare i utbildningen

Fördjupningsutbildningarna ges på olika orter i landet. Utbildningen består av två separata dagar kl 9.00-16.30, fördelat på cirka tre månader. Utöver de två utbildningsdagarna tillkommer hemuppgifter som ska genomföras mellan dag ett och dag två.

Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

 • ANMÄLAN INTE LÄNGRE MÖJLIG - Gå gärna vår coachutbildning istället.

  Arbetsplatsens utformning spelar också stor roll då det gäller att attrahera nya medarbetare och att kunna erbjuda personer med särskilda behov en ändamålsenlig arbetsplats. Hur ska den fysiska arbetsmiljön vara för att göra verksamhetens aktiviteter möjlig för alla? Universell utformning handlar om att utforma den fysiska utformningen och arbetsmiljön på arbetsplatsen så att det stödjer alla typer av arbetsuppgifter och möjliggör en flexibilitet som svarar mot medarbetarnas olika behov under olika perioder. Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Läs kursplanen

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen

 • ANMÄLAN INTE LÄNGRE MÖJLIG - Gå gärna vår coachutbildning istället.

  Arbetsplatsens utformning spelar också stor roll då det gäller att attrahera nya medarbetare och att kunna erbjuda personer med särskilda behov en ändamålsenlig arbetsplats. Hur ska den fysiska arbetsmiljön vara för att göra verksamhetens aktiviteter möjlig för alla? Universell utformning handlar om att utforma den fysiska utformningen och arbetsmiljön på arbetsplatsen så att det stödjer alla typer av arbetsuppgifter och möjliggör en flexibilitet som svarar mot medarbetarnas olika behov under olika perioder. Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Läs kursplanen

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen

 • ANMÄLAN INTE LÄNGRE MÖJLIG - Gå gärna vår coachutbildning istället.

  En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. En arbetsmiljö som är bra för personer med ohälsa, har särskilda behov eller är utrikesfödda, är också bra för alla. Hur ser den universella sociala arbetsmiljön ut? Kommunikation, värderingar, jargong, klimat – hur upplevs den sociala arbetsmiljön olika av olika människor? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Läs kursplanen.

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen.

 • ANMÄLAN INTE LÄNGRE MÖJLIG - Gå gärna vår coachutbildning istället.

  En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. En arbetsmiljö som är bra för personer med ohälsa, har särskilda behov eller är utrikesfödda, är också bra för alla. Hur ser den universella sociala arbetsmiljön ut? Kommunikation, värderingar, jargong, klimat – hur upplevs den sociala arbetsmiljön olika av olika människor? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Läs kursplanen.

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen.

 • ANMÄLAN INTE LÄNGRE MÖJLIG - Gå gärna vår coachutbildning istället.

  En breddad rekryteringsbas och användning av medarbetarnas kompetens på rätt sätt är nödvändigt för att komma tillrätta med den rådande kompetensförsörjningsbristen. Hur tar vi vara på den potential som finns hos personer med funktionsnedsättningar och utrikesfödda? Hur kan verksamheters strategiska kompetensförsörjning och rekryteringsprocesser utformas på ett universellt sätt? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Läs kursplanen.

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen.

 • ANMÄLAN INTE LÄNGRE MÖJLIG - Gå gärna vår coachutbildning istället.

  En breddad rekryteringsbas och användning av medarbetarnas kompetens på rätt sätt är nödvändigt för att komma tillrätta med den rådande kompetensförsörjningsbristen. Hur tar vi vara på den potential som finns hos personer med funktionsnedsättningar och utrikesfödda? Hur kan verksamheters strategiska kompetensförsörjning och rekryteringsprocesser utformas på ett universellt sätt? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Läs kursplanen.

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen.

 • ANMÄLAN INTE LÄNGRE MÖJLIG - Gå gärna vår coachutbildning istället.

  Universell utformning av arbetsplatser ställer höga krav på arbetsorganisationens utformning och ett ledarskap, där medarbetarna finns med som en aktiv part. Det förutsätter också ett betydande mått av social inkludering, delaktighet, respekt och tolerans för olikheter. Vilka krav ställs på ledarskapet på en universellt utformad arbetsplats? Hur organiserar vi verksamheten så att fler kan komma in och så att vi kan ta vara på allas kompetenser? Hur leder man olika? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Läs kursplanen.

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen.

 • ANMÄLAN INTE LÄNGRE MÖJLIG - Gå gärna vår coachutbildning istället.

  Universell utformning av arbetsplatser ställer höga krav på arbetsorganisationens utformning och ett ledarskap, där medarbetarna finns med som en aktiv part. Det förutsätter också ett betydande mått av social inkludering, delaktighet, respekt och tolerans för olikheter. Vilka krav ställs på ledarskapet på en universellt utformad arbetsplats? Hur organiserar vi verksamheten så att fler kan komma in och så att vi kan ta vara på allas kompetenser? Hur leder man olika? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Läs kursplanen.

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen.

Vad är UUA?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Vad är UUA?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Läs även

36223097-hands-of-diverse-team-members-assembling-jigsaw-puzzle.jpg

UUA Vilken arbetsgivare vill du vara? Den universella organisationen är ett framtidens måste.

Vi hjälper dig att bli mer attraktiv som arbetsgivare - välkommen till vår UUA-process för dig som chef/ledare.

Vår värld, våra länder och våra samhällen blir alltmer universella. Vi går mot en globalisering där olikheter i flera former är det nya normala. Samstämmig forskning pekar på att ju mer heterogen en organisation är desto mer lönsam är den.

Läs mer
Saila (m) Anna (S).jpg

Frågan är inte om utan HUR företag ska ställa om. (Partidialog 3)

UUA – Universell Utformning av arbetsplatser har under våren genomfört partidialoger med företrädare för riksdagspartier. I den tredje dialogen möttes Socialdemokraterna och Moderaterna.

Randstad är ett av de företag som finns bland de parter som står bakom projektet Lärandeforum UUA – Universell Utformning av arbetsplatser. Martin Sjögren är Randstads företrädare i projektets styrgrupp och deltog med reflektioner under partidialogen:

– Ni representerar Sveriges största partier och nästa år är det val. Många argumenterar för inkludering ur perspektivet ”att vara snäll”. Vi menar att det i stället handlar om att tillvarata alla människors inneboende potential. Det är det som UUA handlar om! Att skapa arbeten och arbetsplatser för människor oavsett vilka och hur de är, sade Martin Sjögren som efterlyste partiföreträdarnas syn och visioner gällande mångfald och inkludering. Det sammanfattade väl syftet med partidialogerna under 2021.

Läs mer

Möjligheter i en ny tid

Tisdag 17 november hölls den andra upplagan av den årliga konferensen om Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA. Teman för den digitala konferensen var ”Post corona - möjligheter i en ny tid” och ”Olikheters möjligheter i arbetslivet”. 

Läs mer
Farzad-Golchin-scaled-e1608211685852.jpg

”Insikten att mångfald är bra måste landa”

Det finns ett glapp mellan nyanländ arbetskraft och svenska arbetsgivare. Det ska rekryteringsföretaget Novare Potential överbrygga.

–  Mångfald lönar sig på flera sätt, det gäller att landa förståelsen för det, säger Farzad Golchin, vd och grundare.

Läs mer