Fyra fördjupningsutbildningar om UUA

Foto på ledare och deltagare i en workshop i en konferenslokal

Efter grundutbildningen kan du fördjupa dina kunskaper inom något av UUA:s fyra fokusområden.

Efter grundutbildningen om UUA kan du välja att gå en eller flera fördjupningsutbildningar:

 • Fysisk utformning
 • Social arbetsmiljö (anmälan inte längre möjlig)
 • Rekrytering och kompetensförsörjning
 • Organisation och ledarskap

Varje fördjupningsutbildning består av teoripass blandat med övningar, hemuppgifter, poddar med mera. Vid varje utbildningstillfälle kommer du själv att bidra till utveckling av utbildningen. Fördjupningsutbildningarna kommer att genomföras september 2019 till och med mars 2020.

Fördjupningsutbildningarna ges på olika orter i landet. Utbildningen består av två separata dagar kl 9.00-16.30, fördelat på cirka tre månader. Utöver de två utbildningsdagarna tillkommer hemuppgifter som ska genomföras mellan dag ett och dag två.

Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

 • Arbetsplatsens utformning spelar också stor roll då det gäller att attrahera nya medarbetare och att kunna erbjuda personer med särskilda behov en ändamålsenlig arbetsplats. Hur ska den fysiska arbetsmiljön vara för att göra verksamhetens aktiviteter möjlig för alla? Universell utformning handlar om att utforma den fysiska utformningen och arbetsmiljön på arbetsplatsen så att det stödjer alla typer av arbetsuppgifter och möjliggör en flexibilitet som svarar mot medarbetarnas olika behov under olika perioder. Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria. 

  Anmäl dig här till fördjupningsutbildning i fysisk utformning

  Här finns mer information för dig som redan är antagen

 • Arbetsplatsens utformning spelar också stor roll då det gäller att attrahera nya medarbetare och att kunna erbjuda personer med särskilda behov en ändamålsenlig arbetsplats. Hur ska den fysiska arbetsmiljön vara för att göra verksamhetens aktiviteter möjlig för alla? Universell utformning handlar om att utforma den fysiska utformningen och arbetsmiljön på arbetsplatsen så att det stödjer alla typer av arbetsuppgifter och möjliggör en flexibilitet som svarar mot medarbetarnas olika behov under olika perioder. Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria. 

  Anmäl dig här till fördjupningsutbildning i fysisk utformning

  Här finns mer information för dig som redan är antagen

 • ANMÄLAN INTE LÄNGRE MÖJLIG - Gå gärna vår coachutbildning istället.

  En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. En arbetsmiljö som är bra för personer med ohälsa, har särskilda behov eller är utrikesfödda, är också bra för alla. Hur ser den universella sociala arbetsmiljön ut? Kommunikation, värderingar, jargong, klimat – hur upplevs den sociala arbetsmiljön olika av olika människor? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen.

 • ANMÄLAN INTE LÄNGRE MÖJLIG - Gå gärna vår coachutbildning istället.

  En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. En arbetsmiljö som är bra för personer med ohälsa, har särskilda behov eller är utrikesfödda, är också bra för alla. Hur ser den universella sociala arbetsmiljön ut? Kommunikation, värderingar, jargong, klimat – hur upplevs den sociala arbetsmiljön olika av olika människor? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen.

 • ANMÄLAN INTE LÄNGRE MÖJLIG - Gå gärna vår coachutbildning istället.

  En breddad rekryteringsbas och användning av medarbetarnas kompetens på rätt sätt är nödvändigt för att komma tillrätta med den rådande kompetensförsörjningsbristen. Hur tar vi vara på den potential som finns hos personer med funktionsnedsättningar och utrikesfödda? Hur kan verksamheters strategiska kompetensförsörjning och rekryteringsprocesser utformas på ett universellt sätt? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen.

 • ANMÄLAN INTE LÄNGRE MÖJLIG - Gå gärna vår coachutbildning istället.

  En breddad rekryteringsbas och användning av medarbetarnas kompetens på rätt sätt är nödvändigt för att komma tillrätta med den rådande kompetensförsörjningsbristen. Hur tar vi vara på den potential som finns hos personer med funktionsnedsättningar och utrikesfödda? Hur kan verksamheters strategiska kompetensförsörjning och rekryteringsprocesser utformas på ett universellt sätt? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen.

 • Universell utformning av arbetsplatser ställer höga krav på arbetsorganisationens utformning och ett ledarskap, där medarbetarna finns med som en aktiv part. Det förutsätter också ett betydande mått av social inkludering, delaktighet, respekt och tolerans för olikheter. Vilka krav ställs på ledarskapet på en universellt utformad arbetsplats? Hur organiserar vi verksamheten så att fler kan komma in och så att vi kan ta vara på allas kompetenser? Hur leder man olika? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Anmäl dig här till fördjupningsutbildning i organisation och ledning

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen.

 • Universell utformning av arbetsplatser ställer höga krav på arbetsorganisationens utformning och ett ledarskap, där medarbetarna finns med som en aktiv part. Det förutsätter också ett betydande mått av social inkludering, delaktighet, respekt och tolerans för olikheter. Vilka krav ställs på ledarskapet på en universellt utformad arbetsplats? Hur organiserar vi verksamheten så att fler kan komma in och så att vi kan ta vara på allas kompetenser? Hur leder man olika? Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

  Anmäl dig här till fördjupningsutbildning i organisation och ledning

  Utbildningen inkluderar bland annat en hemuppgift. Här finns mer information för dig som redan är antagen.

Vad är UUA?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Vad är UUA?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Läs även

218halvsida_org_webb.jpg

Grundutbildning i Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA)

Modellen UUA innebär att utveckla arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat.

Läs mer
Sodexo personal.png

”Våra medarbetare speglar mångfalden i samhället”

Den 5 november berättar Karin Vierma, Operations Director för Sodexo, om bolagets framgångsrika mångfaldsarbete på UUA-projektens årliga konferens.

Läs mer
Markus Furuberg talar på Kick-Off för UUA.jpg

Milstolpe för statsning på Universell Utformning av Arbetsplatser

Den 28 maj hade projektet Lärandeforum UUA (Universell Utformning av Arbetsplatser) kickoff i Stockholm. 

Läs mer

Gör verklighet av visionerna

Varberg kommun hade redan alla policys och goda principer. I alla fall på pappret. Men att utbilda personalen i UUA, Universell utformning av arbetsplatser, blev startskottet för att göra verklighet av visionerna.

Läs mer