Fördjupningsutbildning i fysisk utformning

För närvarande planeras inga fler fördjupningsutbildningar. Gå gärna vår utbildning till UUA-coach istället.

Två personer fotograferar anteckningar från kursen.

Du som har blivit antagen till kursen hittar allt kursmaterial på denna sida.

 

I den upplevelsebaserade utbildningen ”Universell Utformning av Arbetsplatser” (UUA) får du övergripande kunskap för att kunna påbörja en process att utforma din arbetsplats på ett universellt sätt. 

Är du inte anmäld till en utbildning ännu hittar du all information här.

Fördjupningsutbildningen i fysisk utformning och arbetsmiljö arrangeras i:

  • Stockholm (29 oktober + 10 december)
  • Malmö (23 oktober + 4 december) 
  • Göteborg (21 januari 2020 + 11 februari)
  • Fler datum och orter kan tillkomma.

 

Steg 1 startar nu

Du som är antagen och har fått en mailbekräftelse till utbildningen har fått en länk med information om en hemuppgift som ska göras inför utbildningens första träff. Den hemuppgiften är steg 1 i fördjupningsutbildningen och består av:

A. Återkoppling från grundutbildning – två filer.

B. Länkar för vidare läsning

C. DO:s Aktiva åtgärder - länkar till vidare läsning och verktyg

D. Nulägesanalys

E. Extra läsning om Avsiktsförklaringarna på svensk arbetsmarknad

 

Har du frågor om det praktiska kring utbildningen hör av dig till boris.hedlund@akademssr.se och har du frågor kopplat till innehåll m.m. kontakta processledarna för din utbildning. Kontaktuppgifter och information finns i ditt bekräftelsemail.

 

A.

För dig som gick vår grundutbildning under 2018 och 2019 blir det här en repetition av vad vi gick igenom. Det är två filer längre ner på sidan, en PDF med länkar och läs- och litteraturtips, samt en PDF med ett urval av bilderna från materialet på grundutbildningen. För dig som går en Fördjupningsutbildning utan att först ha gått en grundutbildning – ingen fara, men titta lite mer i detalj på vad vi hittills har gått igenom. 

B.

Här är några länkar som vi rekommenderar som läsning inför fördjupning kring begreppet UUA och arbetet med universell utformning av arbetsplatser:

C.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tagit fram ett material för arbete med Aktiva åtgärder kopplat till diskrimineringsgrunderna tog upp under grundutbildningen, och detta arbete är direkt kopplat till arbetet för universell utformning av arbetsplatser. Kanske har ni i er organisation tagit fram ett eget material för arbetet med Aktiva åtgärder? Information om materialet från DO finns på den här länken.

D.

Gör en egen nulägesanalys om var du och din organisation befinner sig. Se bifogad PDF-fil längre ner på sidan med namn ”Nulägesanalys Hemuppgift till Dag 1 (FYS) 191017” för instruktioner och uppgifter.   

E.

Mellan 2010 och 2016 hade sjuktalen i Sverige ökat med 78 procent. Dåvarande regering tog fram ett förslag till så kallad hälsoväxling som innebar att arbetsgivarna skulle betala 25 procent av kostnaderna för anställda som varit sjukskrivna mer än 90 dagar. Dock fanns en öppning – om arbetsmarknadens parter kunde komma fram till ett förslag som skulle innebära en lika bra eller bättre lösning fanns en möjlighet att välja den istället.

Det är historia nu. Det som istället är aktuellt är att omhänderta de avsiktsförklaringar som tagits fram inom statlig sektor, privat sektor, samt kommuner och regioner. Avsiktsförklaringarna är framtagna på nationell nivå, men åtgärderna är tänkta att fungera på lokal nivå. Dessa avsiktsförklaringar kompletterar den lagstiftning och de kollektivavtal som finns på svensk arbetsmarknad. Olika sektorer och olika organisationer har sedan dess jobbat olika mycket. Känner du till vad din arbetsgivare gör inom området? Har ni i er organisation tagit fram en egen lokal handlingsplan kopplat till Avsiktsförklaringen?

Information för dig som är anställd i en kommun eller region:

Information för dig som är anställd i privat sektor:

Information för dig som är anställd i staten:

På grundutbildningen i UUA pratade vi en del om ”tratten” där avsiktsförklaringen bara var en liten del i helheten. Den ”tratten” är full av sådant som får bäring och skapar struktur för universell utformning av arbetsplatser!