Kursplan: Fördjupningsutbildning i organisation och ledning

För närvarande planeras inga fler fördjupningsutbildningar. Gå gärna vår utbildning till UUA-coach istället.

Kursmärke med texten Fördjupningsutbildning - Organisation och ledning

Här kan du läsa mer om mål, syfte och upplägg för utbildningen. Efter genomgången utbildning får du ett kursintyg med motsvarande innehåll.

Processutbildningens syfte och mål

 • Ge kunskap om organisationens betydelse för ett framgångsrikt UUA-arbete.
 • Tydliggöra ledningens unika uppgift i det arbetet. Universell utformning ska märkas i organisationen.
 • Deltagarna ska efter utbildningen kunna undersöka den egna arbetsplatsens organisationskultur och ledarskap, samt tillföra UUA-perspektiv.  

Processutbildningens upplägg

 • Två fysiska träffar med ca en månads mellanrum
 • Hemuppgifter inför vardera fysiska träff
 • Total tidsåtgång, cirka 28 timmars arbete

Processutbildningens innehåll

 • Nulägesanalys av den egna organisationen
 • Diskussions- och reflektionsfrågor i syfte att ta med UUA-perspektiv till sin egen organisation
 • Framtagande av handlingsplan för aktiviteter inom den egna organisationen 
 • Kunskaps- och teoripass med forskning och evidens knutet till fördjupningens perspektiv 
 • Genomförande av praktiska övningar i syfte att granska ledarskap, beteende och arbetssätt