Kursplan: Fördjupningsutbildning i rekrytering och kompetensförsörjning

Kursmärke med texten Fördjupningsutbildning - Rekrytering och kompetensförsörjning

För närvarande planeras inga fler fördjupningsutbildningar. Gå gärna vår utbildning till UUA-coach istället.

Här kan du läsa mer om mål, syfte och upplägg för utbildningen. Efter genomgången utbildning får du ett kursintyg med motsvarande innehåll.

Processutbildningens syfte och mål

  • Ge grundläggande kunskap om kompetensförsörjning och rekryteringsmetoder som stärker UUA-perspektivet på arbetsplatsen. 
  • Deltagarna ska efter utbildningen kunna undersöka den egna arbetsplatsens rekryteringsprocess och tillföra UUA-perspektiv.

Processutbildningens upplägg

  • Två fysiska träffar med ca en månads mellanrum
  • Hemuppgifter inför vardera fysiska träff
  • Total tidsåtgång, cirka 28 timmars arbete

Processutbildningens innehåll

  • Nulägesanalys av den egna organisationen
  • Diskussions- och reflektionsfrågor i syfte att ta med UUA-perspektiv till sin egen organisation
  • Framtagande av handlingsplan för aktiviteter inom den egna organisationen 
  • Kunskaps- och teoripass med forskning och evidens knutet till fördjupningens perspektiv
  • Genomförande av praktiska övningar i syfte att granska rekrytering, beteende och arbetssätt    

 

Läs även

Bli UUA-coach på din arbetsplats

Har din arbetsplats bestämt sig för att satsa på Universell Utforming av Arbetsplatser (UUA)? Då är det läge för en coachutbildning.

Läs mer
UUA

Gå en utbildning om UUA

Anmäl dig till någon av våra olika utbildningar om Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA).

Läs mer