Kursplan: Fördjupningsutbildning i rekrytering och kompetensförsörjning

För närvarande planeras inga fler fördjupningsutbildningar. Gå gärna vår utbildning till UUA-coach istället.

Kursmärke med texten Fördjupningsutbildning - Rekrytering och kompetensförsörjning

Här kan du läsa mer om mål, syfte och upplägg för utbildningen. Efter genomgången utbildning får du ett kursintyg med motsvarande innehåll.

Processutbildningens syfte och mål

  • Ge grundläggande kunskap om kompetensförsörjning och rekryteringsmetoder som stärker UUA-perspektivet på arbetsplatsen. 
  • Deltagarna ska efter utbildningen kunna undersöka den egna arbetsplatsens rekryteringsprocess och tillföra UUA-perspektiv.

Processutbildningens upplägg

  • Två fysiska träffar med ca en månads mellanrum
  • Hemuppgifter inför vardera fysiska träff
  • Total tidsåtgång, cirka 28 timmars arbete

Processutbildningens innehåll

  • Nulägesanalys av den egna organisationen
  • Diskussions- och reflektionsfrågor i syfte att ta med UUA-perspektiv till sin egen organisation
  • Framtagande av handlingsplan för aktiviteter inom den egna organisationen 
  • Kunskaps- och teoripass med forskning och evidens knutet till fördjupningens perspektiv
  • Genomförande av praktiska övningar i syfte att granska rekrytering, beteende och arbetssätt