Grundutbildning i Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA)

Grundutbildningen är en första, generell, utbildning som ger en helhetsbild av Universell Utformning av Arbetsplatser.

I denna upplevelsebaserade utbildning - nu på distans - får du under en heldag (kl 9.00-16.30) övergripande kunskap i hur arbetsplatsen kan utformas efter de olikheter som finns i samhället. Vilka arbetar här – vilka kan arbeta här? 

"Jag tycker att perpektivskiftet var jättespännande"
Patricia Evans, Systembolaget, Strategisk kompetensutveckling

Du kommer få bred kunskap om UUA, bland annat om:

  • Från FN-stadgar till aktiva åtgärder
  • Normalläget – om normer, värderingar och fördomar
  • Förebyggande arbete och aktiva åtgärder
  • Verktyg som stödjer en sund arbetsmiljö
  • Nyttoaspekter – what’s in it for us?  
  • Sju principer för universell utformning  
  • Organisation – ramverk och spelregler
  • Rekrytering och kompetensförsörjning – employer branding

Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

"Engagerande föreläsare som verkligen gav järnet vilket smittade av sig på deltagarna"
Deltagare på grundutbildning i UUA

Efter utbildningen får du ett digitalt intyg. I intyget kan du också läsa mer om innehållet i utbildningen.

Anmäl dig till en grundutbildning i UUA

Anmäl dig genom någon av länkarna:

På grund av den pågående smittspridningen har vi övergått till att erbjuda utbildningarna ovan på distans. Mejla gunnar.villevinge@akademssr.se för mer information.

 

Vad är UUA?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Vad är UUA?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Läs även

UUACiczieMartin.jpg

UUA Webbinarium: Partidialog 2 - Om framtidens arbetsliv

Universell Utformning av Arbetsplatser inbjuder till den andra av tre webbsända partidialoger om det framtida arbetslivet. Vi möter företrädare för riksdagspartierna vid tre olika tillfällen. Dessa möten sker online och textas.

Läs mer
Skärmavbild 2020-11-18 kl. 12.05.40.png

Se konferensen om arbetsplatsers nya möjligheter

Universell Utformning av Arbetsplatser arrangerade en digital konferens ”Möjligheter i en ny tid”. Nu kan du också se den!

Läs mer
Namnlöst-1.jpg

Corona och distansarbete -  himmel eller helvete?

En del kraschar totalt, medan andra blommar ut. Distansarbetet påverkar medarbetare helt olika. Personalchefer och ledare behöver tänka till innan allt det ”vanliga” återupprättas efter pandemin, råder experterna.

Läs mer
Catharina Ljungcrantz plus byggnad folkhögskola.png

Arbetsgemenskap blir vägen in

Projektet Sarah, som drivs av Sunderby folkhögskola, utmanar organisationen.

- Vi använder vår egen arbetsplats som verktyg för integration, säger Catharina Ljungcrantz, projektledare.

Läs mer