Grundutbildning i UUA

Grundutbildningen är en utbildningsprocess som ger en helhetsbild av Universell Utformning av Arbetsplatser. 

Grundutbildningen – givetvis digital - erbjuds som heldag eller som en process där du själv gör instudering motsvarande halvdag och sedan deltar i en halvdagsutbildning. 

Båda varianterna bjuder på interaktiv utbildning, där du deltar aktivt. Vi tänker att kunskapen blir din i dialog, delaktighet, samverkan.  

Utbildningsprocessen utgår från helhetsperspektiv där en fråga är central: Vem jobbar inte här idag? Det handlar alltså om att skapa ett arbetsliv som speglar det universella samhället. Ett arbetsliv som bättre tar tillvara all den kompetens, behov och olikheter som finns och behövs för att både samhälle, företag, organisationer och individer ska växa och utvecklas. 

"Jag tycker att perpektivskiftet var jättespännande"
Patricia Evans, Systembolaget, Strategisk kompetensutveckling

Du kommer få bred kunskap om UUA, bland annat om:

  • UUA idag – vad är UUA och varför behövs det

  • Från FN-stadgar, Agenda 2030 till aktiva åtgärder och lokala planer – vi sätter UUA i sitt sammanhang 

  • Normkreativitet – om normer, värderingar och fördomar och vad som krävs för att förändra 

  • Förebyggande arbete och aktiva åtgärder 

  • Verktyg och övningar att använda i din organisation 

  • Lönsamhets- och nyttoaspekter – what’s in it for us? 

  • De fem UUA-perspektiven: Rekrytering och kompetensförsörjning; Organisation och ledning; Fysisk utformning; Social arbetsmiljö samt Digitalisering 

  • Hur skapar vi en UUA-arbetsplats där alla perspektiven tas tillvara? 

Passa på nu: utbildningarna inom UUA är ännu så länge kostnadsfria (gäller 2021, när de drivs i det ESF-finansierade projektet Lärandeforum UUA). Det som krävs från din sida som deltagare är att du lämnar in närvarorapport, samt om du jobbar i privat sektor även lämnar s k statsstödsblankett.  

"Engagerande föreläsare som verkligen gav järnet vilket smittade av sig på deltagarna"
Deltagare på grundutbildning i UUA

Efter utbildningen får du ett digitalt intyg. I intyget kan du också läsa mer om innehållet i utbildningen.

Anmäl dig till en grundutbildning i UUA

Anmäl dig genom någon av länkarna till kommande utbildningstillfällen:

Grundutbildning process: Halvdags grundutbildning med instudering motsvarande halvdag.

Mejla gunnar.villevinge@akademssr.se för mer information.