Grundutbildning i Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA)

Grundutbildningen är en första, generell, utbildning som ger en helhetsbild av Universell Utformning av Arbetsplatser.

I denna upplevelsebaserade utbildning - nu på distans - får du under en heldag (kl 9.00-16.30) övergripande kunskap i hur arbetsplatsen kan utformas efter de olikheter som finns i samhället. Vilka arbetar här – vilka kan arbeta här? 

"Jag tycker att perpektivskiftet var jättespännande"
Patricia Evans, Systembolaget, Strategisk kompetensutveckling

Du kommer få bred kunskap om UUA, bland annat om:

  • UUA idag – nulägesbild och behovet av UUA
  • Från FN-stadgar till aktiva åtgärder
  • Normalläget – om normer, värderingar och fördomar
  • Förebyggande arbete och aktiva åtgärder
  • Verktyg och övningar som stödjer en sund arbetsmiljö
  • Lönsamhets- och nyttoaspekter – what’s in it for us?
  • Sju principer för universell utformning
  • De fem UUA-perspektiven: Rekrytering och kompetensförsörjning; Organisation och ledning; Fysisk utformning; Social arbetsmiljö samt Digitalisering
  • Skapa en UUA-arbetsplats utifrån de fem olika perspektiven

Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria.

"Engagerande föreläsare som verkligen gav järnet vilket smittade av sig på deltagarna"
Deltagare på grundutbildning i UUA

Efter utbildningen får du ett digitalt intyg. I intyget kan du också läsa mer om innehållet i utbildningen.

Anmäl dig till en grundutbildning i UUA

Anmäl dig genom någon av länkarna till kommande utbildningstillfällen:

På grund av den pågående smittspridningen har vi övergått till att erbjuda utbildningarna ovan på distans. Mejla gunnar.villevinge@akademssr.se för mer information.

 

Vad är UUA?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Vad är UUA?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Läs även

36223097-hands-of-diverse-team-members-assembling-jigsaw-puzzle.jpg

UUA Vilken arbetsgivare vill du vara? Den universella organisationen är ett framtidens måste.

Vi hjälper dig att bli mer attraktiv som arbetsgivare - välkommen till vår UUA-process för dig som chef/ledare.

Vår värld, våra länder och våra samhällen blir alltmer universella. Vi går mot en globalisering där olikheter i flera former är det nya normala. Samstämmig forskning pekar på att ju mer heterogen en organisation är desto mer lönsam är den.

Läs mer
Saila (m) Anna (S).jpg

Frågan är inte om utan HUR företag ska ställa om. (Partidialog 3)

UUA – Universell Utformning av arbetsplatser har under våren genomfört partidialoger med företrädare för riksdagspartier. I den tredje dialogen möttes Socialdemokraterna och Moderaterna.

Randstad är ett av de företag som finns bland de parter som står bakom projektet Lärandeforum UUA – Universell Utformning av arbetsplatser. Martin Sjögren är Randstads företrädare i projektets styrgrupp och deltog med reflektioner under partidialogen:

– Ni representerar Sveriges största partier och nästa år är det val. Många argumenterar för inkludering ur perspektivet ”att vara snäll”. Vi menar att det i stället handlar om att tillvarata alla människors inneboende potential. Det är det som UUA handlar om! Att skapa arbeten och arbetsplatser för människor oavsett vilka och hur de är, sade Martin Sjögren som efterlyste partiföreträdarnas syn och visioner gällande mångfald och inkludering. Det sammanfattade väl syftet med partidialogerna under 2021.

Läs mer

Möjligheter i en ny tid

Tisdag 17 november hölls den andra upplagan av den årliga konferensen om Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA. Teman för den digitala konferensen var ”Post corona - möjligheter i en ny tid” och ”Olikheters möjligheter i arbetslivet”. 

Läs mer
Farzad-Golchin-scaled-e1608211685852.jpg

”Insikten att mångfald är bra måste landa”

Det finns ett glapp mellan nyanländ arbetskraft och svenska arbetsgivare. Det ska rekryteringsföretaget Novare Potential överbrygga.

–  Mångfald lönar sig på flera sätt, det gäller att landa förståelsen för det, säger Farzad Golchin, vd och grundare.

Läs mer