Kursplan: Grundutbildning i UUA

Kursmärke med texten Grundutbildning

Här kan du läsa mer om mål, syfte och upplägg för utbildningen.

UUA-grundutbildningens syfte och mål

Syfte: Grundutbildningen om UUA vill bidra till att göra begreppet känt och styra mot det perspektivskifte som UUA innebär

Mål:

 • Utbildade UUA-ambassadörer med grundläggande kunskaper om UUA.
 • Intresse för att ta begreppet UUA vidare till sin egen organisation
 • Påverka organisationen att påbörja en förändringsprocess mot UUA

UUA-grundutbildningens upplägg

 • En heldag
 • Förberedelseuppgifter inför heldagen
 • Total tidsåtgång, cirka 10 timmars arbete

UUA-grundutbildningens innehåll 

 • Genomgång av UUA:s fem perspektiv: fysisk utformning, social arbetsmiljö, organisation och ledning, rekrytering och kompetensförsörjning, samt digitalisering
 • Kunskap om begreppet Universell Utformning och de sju principerna
 • Kunskap om hur normer, värderingar och fördomar påverkar beteenden på en arbetsplats
 • Diskussions- och reflektionsfrågor i syfte att omsätta UUA-perspektiven i sitt eget arbete
 • Prova på praktiska övningar
 • Hemuppgift för aktiviteter inom den egna organisationen 

Läs även

Bli UUA-coach på din arbetsplats

Har din arbetsplats bestämt sig för att satsa på Universell Utforming av Arbetsplatser (UUA)? Då är det läge för en coachutbildning.

Läs mer
UUA

Gå en utbildning om UUA

Anmäl dig till någon av våra olika utbildningar om Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA).

Läs mer